:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

Y بیرینگ ها برای دماهای بالا

-Y بیرینگ ها برای دماهای بالا

Y- بیرینگ ها برای  دماهای  بالا درطرح  مشابه Y- بیرینگ های سری  YAR 2-2FW با پیچ مغزی  قفل کن تولید  می شوند مشخصه های این بیرینگ ها برای دماهای بالا ،‌لقی داخلی  زیاد ،قفسه وحفاظ فلزی خاص می باشند . مانند بلبیرینگ های شیار عمیق برای دماهای  بالا کلیه سطوح این بیرینگ ها با فسفات منگنز پوشش داده شده اند. این موضوع موجب حفاظت در برابر خوردگی وبهبود خواص حرکتی می شود . Y- بیرینگ ها برای دماهای بالا و پایین  در دو طرح  مختلف  موجود  می باشند .


Y- بیرینگ های طرح VA201 وva228
Y- بیرینگ های طرح VA201 (شکل زیر) وطرح VA228 (شکل زیر) دارای طرحی مشابه بلبیرینگ های شیار عمیق با مشخصه V یکسان  هستند و فقط لقی داخلی آنها دو برابر لقی  C5 است این Y- بیرینگ ها دارای حفاظ فلزی از جنس فولاد  پرسکاری شده به همراه  دوزبانه  (Flinger) درطرفین  بیرینگ بوده که از ورود آلودگی های جامد به داخل بیرینگ جلوگیری می کنند .