:شماره تماس 
 :واتس اپ 
نحوه جا زدن کاسه نمد بلبرینگ چرخ
هنگان جا زدن کاسنه نمد دقت داشته باشید که هرگز ان رو خشک جا نزنید . حتما در ابتدا محیط خارجی کاسه نمد را با روغن چرب کنید .