:شماره تماس 
 :واتس اپ 
نصب بلبرینگ بر روی شفت به روش SKF
SKF این روش را برای سوار کردن بلبرینگ های متوسط و بزرگ روی تکیه گاه های زاویه دار شامل شفتها و بوشها توصیه می کند. این روش در مقایسه با روشی که از فیلر استفاده می کند، سریعتر و دقیقتر است، به آموزش خاصی احتیاج ندارد و به خوبی نتیجه می دهد