:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید
بار معادل استاتیکی بلبرینگ
  • ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ

    ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ

    وقتی یکی از شرایطی که در این مقاله به ان میپردازیم وجود داشته باشد، ابعاد بیرینگ به جای معادلة عمر باید بر اساس ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی co تعیین شوند.