:شماره تماس 
 :واتس اپ 

High-Load

سرعت بالا (مقدار بالای Dm-N )

پیچهای سرعت بالای این شرکت ارائه ای است از تکنولوژی مرکز منحصر به فرد شرکت HIWIN که طراحی آن براساس توسعه بهینه پروفیل دو کمانی تماس و سیستم چند مسیره چرخش مداوم ساچمه استوار است.

این نوع پیچ مشخصاتی چون سرعت تغذیه بالا، شتاب بالا، چغرمگی قوی، بارگذاری بالا، ارتعاش کم و صدای کم دارند. در طرایح با دمای ثابت، با جلوگیری از تغییر شکل، امکان نصب با دقت بالا میسر می شود.

 کاربرد:

این پیچها می توانند در برش قالب، ماشین های سنتز، ماشین های ابزار با تغذیه سریع و انواع دیگر ماشین آلات با در نظر داشتن دقت بالای نصب در سرعت بالا استفاده شوند.

محاسن:

1- سرعت تغذیه بالا: مقدار Dm-N تا بالای 150,000 می رسد (مثلاً نسبت مارپیچ 7.8m/sec ) نسبت تغذیه 90mm/min است.

2- دقت نصب بالا: دقت بالاتر از دقت لازم استاندارد JISC3 می رسد.

3- شتاب: به منظور کاهش زمان صرف شده بین شتاب مثبت و منفی شتاب بالای (9.8m/secl)1g دارند.

4- چغرمگی سنگین: پروفیل پیچ بهینه شده و همچنین ساختار طراحی نیز بهینه شده است.

5- بار سنگین: طراحی توزیع بارهای چندگانه روی ساچمه دارند.

6- صدای پائین ارتعاش: استفاده از بهترین نسبت لاغری و چرخش با سرعت بالا با صدای کمتر همراه است.

7- دمای ثابت: ضریب انتقال حرارت می تواند تغییر شکل را ثابت نگه دارد و همچنین استحکام را افزایش دهد.

8- دوستدار محیط زیست: وظیفه انتخابی خود روانکاری می تواند
 
باعث کاهش معرف روانکار شده و آلودگی محیط را کاهش دهد زمان

دور ریختن رانکار. همچنین شکل تغییر شکل فیلم روغن در مسیر

مارپیچ که ضخامت نامساوی روانکار ایجاد می کند حل می شود.

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید