:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

High-Load

سرعت بالا (مقدار بالای Dm-N )

پیچهای سرعت بالای این شرکت ارائه ای است از تکنولوژی مرکز منحصر به فرد شرکت HIWIN که طراحی آن براساس توسعه بهینه پروفیل دو کمانی تماس و سیستم چند مسیره چرخش مداوم ساچمه استوار است.

این نوع پیچ مشخصاتی چون سرعت تغذیه بالا، شتاب بالا، چغرمگی قوی، بارگذاری بالا، ارتعاش کم و صدای کم دارند. در طرایح با دمای ثابت، با جلوگیری از تغییر شکل، امکان نصب با دقت بالا میسر می شود.

 کاربرد:

این پیچها می توانند در برش قالب، ماشین های سنتز، ماشین های ابزار با تغذیه سریع و انواع دیگر ماشین آلات با در نظر داشتن دقت بالای نصب در سرعت بالا استفاده شوند.

محاسن:

1- سرعت تغذیه بالا: مقدار Dm-N تا بالای 150,000 می رسد (مثلاً نسبت مارپیچ 7.8m/sec ) نسبت تغذیه 90mm/min است.

2- دقت نصب بالا: دقت بالاتر از دقت لازم استاندارد JISC3 می رسد.

3- شتاب: به منظور کاهش زمان صرف شده بین شتاب مثبت و منفی شتاب بالای (9.8m/secl)1g دارند.

4- چغرمگی سنگین: پروفیل پیچ بهینه شده و همچنین ساختار طراحی نیز بهینه شده است.

5- بار سنگین: طراحی توزیع بارهای چندگانه روی ساچمه دارند.

6- صدای پائین ارتعاش: استفاده از بهترین نسبت لاغری و چرخش با سرعت بالا با صدای کمتر همراه است.

7- دمای ثابت: ضریب انتقال حرارت می تواند تغییر شکل را ثابت نگه دارد و همچنین استحکام را افزایش دهد.

8- دوستدار محیط زیست: وظیفه انتخابی خود روانکاری می تواند
 
باعث کاهش معرف روانکار شده و آلودگی محیط را کاهش دهد زمان

دور ریختن رانکار. همچنین شکل تغییر شکل فیلم روغن در مسیر

مارپیچ که ضخامت نامساوی روانکار ایجاد می کند حل می شود.