:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نحوه انتخاب نوع بلبرینگ ها قسمت دوم

           تاریخ انتشار : 1398/11/05             به اشتراک بگذارید     

 

عدم همراستایی در بلبرینگ 

زاویه‌ای بین شفت و نشیمنگاه به دلیل خمش شفت تحت بار، عدم ماشینکاری دقیق نشیمنگاه و یا وقتی که طول شفت بین دو بلبرینگ بلند می‌باشد، ایجاد می‌شود.
بلبرینگ های صلب (Rigid Bearings) نظیر بلبرینگ‌های شیار عمیق و رولربیرینگ‌های استوانه‌ای نمی‌توانند هیچ گونه همراستایی را تحمل کنند و یا فقط مقدار کمی از عدم همراستایی را تحت بار تحمل می‌کنند. ولی بلبرینگ های خودتنظیم نظیر بلبرینگ خودتنظیم، رولربیرینگ کروی، رولربیرینگ توریدال و رولربیرینگ کروی کف‌گرد (شکل زیر) می‌توانند عدم همراستایی ناشی از بارهای وارده در حین کارکرد و خطاهای ناشی از ماشینکاری و نصب اولیه را تحمل کنند.

عدم همراستایی در بلبرینگ

مقادیر مجاز عدم همراستایی برای هر نوع بلبرینگ در بخش مربوطه به آن بلبرینگ آورده شده است( به تگ های اخر مقالات توجه کنید ). اگر عدم همراستایی از مقدار مجاز بیشتر باشد باید در طراحی چیدمان دقت بیشتری به کار رود. بلبرینگ‌های کف‌گرد با واشر نشیمنگاه و واشر تکیه‌گاه کروی، Y- بلبرینگ و رولربیرینگ‌های سوزنی خودتنظیم (شکل ) می‌توانند عدم همراستایی اولیه ناشی از خطای ماشینکاری و نصب را تحمل کنند.

عدم همراستایی در بلبرینگ

bearing Precision

دقت بلبرینگ

برای چیدمان‌هایی که نیاز به دقت دورانی بالا دارند، نظیر چیدمان بلبرینگ محور کارگیر ماشین‌های ابزار (Spindle) و یا کاربردهایی که سرعت در آنها زیاد است به بلبرینگ هایی با دقت‌های بالاتر از دقت نرمال نیاز است.
در بخش مربوط به هر بلبرینگ کلاس تلرانس‌های مربوطه آورده شده است. به تگ تلرانس ها مراجعه نمایید.

سرعت بلبرینگ

سرعت کارکرد یک بلبرینگ توسط دمای مجاز کارکرد محدود می‌شود. بلبرینگ هایی که اصطکاک داخلی کم داشته و در نتیجه حرارت کمی در آنها تولید می‌شود برای کاربردهایی که در آنها سرعت بالاست، مناسب می‌باشند.
با بلبرینگ های شیار عمیق و بلبرینگ های خودتنظیم ( شکل یک )  در شرایطی که بار شعاعی خالص وجود دارد، می‌توان به بالاترین سرعت دست یافت، همچنین با بلبیرینگ‌های تماس زاویه‌ای (شکل دو ) در حالتی که بار ترکیبی وجود دارد می‌توان به بالاترین حد سرعت دست یافت. این موضوع به خصوص در رابطه با بلبرینگ های تماس زاویه دقیق با بلبرینگ‌های شیار عمیق با ساچمه‌های سرامیکی صحت دارد.
بلبرینگهای کف‌گرد، به علت طرح خاص خود نمی‌توانند در سرعت‌های بالا نظیر بلبرینگ های شعاعی کار کنند.

سرعت بلبرینگ شار عمیق           شکل یک       سرعت بلبرینگ خود تنظیم                                                                                                شکل دو        سرعت بلبرینگ تماس زاویه ای

حرکت سریع و بی صدا در بلبرینگ

 

حرکت بی سر و صدا در بلبرینگ

در بعضی کاربردهای معین نظیر الکتروموتورهای کوچک لوازم خانگی یا تجهیزات اداری سرو صدای ایجاد شده در حین کارکرد عامل مهمی در انتخاب بلبرینگ است. بلبرینگ‌های شیار عمیق خاصی برای این کاربردها تولید می‌شوند.

سفتی بلبرینگ 

سفتی بلبرینگ بر اساس تغییر شکل الاستیک آن تحت بارهای وارده مشخص می‌شود. معمولاً این تغییر شکل‌ها کوچک و قابل صرف‌نظر کردن می‌باشند. در بعضی موارد خاص نظیر چیدمان بلبرینگ های محور کارگیر ماشین‌های ابزار یا چیدمان بلبرینگ های پنیون یک چرخدنده، سفتی اهمیت زیادی دارد.
به علت نوع تماس بین اجزای دورانی و رینگ‌ها، رولربیرینگ‌ها نظیر رولربیرینگ استوانه‌ای و مخروطی (شکل زیر) درجه سفتی بالاتری نسبت به بلبرینگ ها دارند. سفتی بلبرینگ ها را می‌توان با پیش‌بار کردن آنها افزایش داد .

سفتی بلبرینگ  مخروطی                                                            سفتی بلبرینگ  استوانه ای

جابجایی محوری در بلبرینگ

طرح NJ رولربیرینگ‌های استوانه‌ای و بعضی از طرح‌های بدون قفسه رولربیرینگ‌های استوانه را نیز می‌توان به کار برد.(ماتریس زیر)

 برای دیدن ماتریس در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

در کاربردهایی که جابجایی محوری نسبتاً بزرگ است و همچنین عدم همراستایی وجود دارد رولربیرینگ توریدال CARB مناسب‌ترین انتخاب برای موقعیت بیرینگ شناور می‌باشد (شکل زیر). در تمامی این بلبرینگ ها حرکت محوری شفت نسبت به نشیمنگاه در داخل بلبرینگ انجام می‌شود. مقادیر مجاز جابجایی محوری در جداول مربوط به بلبرینگ ها آورده شده است.

جابجایی محوری در بلبرینگ

اگر از بلبیرینگ تفکیک‌ناپذیر (Non-Separable) نظیر بلبرینگ شیار عمیق یا رولربیرینگ کروی در موقعیت شناور استفاده شود (شکل زیر)، یکی از رینگ‌های بلبیرینگ باید انطباق لق (Loose Fit) داشته باشد.

جابجایی محوری در بلبرینگ تفکیک نا پذیر                                                                     جابجایی محوری در بلبرینگ تفکیک نا پذیر شیار عمیق

 

 

نصب و بیرون آوردن بلبرینگ

رینگ داخلی استوانه‌ای


بلبرینگ ها با رینگ داخلی استوانه‌ای و طرح قابل تفکیک (Separable)، خصوصاً اگر انطباق تداخلی برای هر دو رینگ لازم باشد، راحت‌تر از بلبرینگ ها با طرح تفکیک‌ناپذیر نصب و بیرون آورده می‌شوند. همچنین در شرایطی که نصب و بیرون آوردن بارها باید تکرار شود، بلبرینگ های قابل تفکیک ترجیح داده می‌شوند، زیرا رینگ همراه با مجموعه قفسه و ساچمه‌ها یا رولرها را می‌توان به صورت مجزا از رینگ دیگر نصب کرد. بلبرینگ ها با طرح قابل تفکیک شامل بلبرینگ های چهار نقطه تماس، رولربیرینگ‌های استوانه‌ای، سوزنی و مخروطی (شکل زیر) و همچنین بلبرینگ‌ها و رولربیرینگ‌های کف‌گرد است.

نصب و بیرون آوردن بلبرینگ

رینگ داخلی مخروطی
بیرینگ‌ها با رینگ داخلی مخروطی (شکل زیر ) را می‌توان به آسانی بر روی شفت مخروطی یا شفت استوانه‌ای به کمک یک غلاف واسطه یا غلاف بیرون کشیدنی (Withdrawal Sleeve) ، نصب کرد.

نصب و بیرون آوردن بلبرینگ با رینگ داخلی مخروطی

 

بلبرینگ های آب بندی شده

انتخاب آب‌بند برای کارکرد صحیح بیرینگ بسیار حیاتی می‌باشد. بیرینگ‌های آب‌بندی شده در طرح‌های زیر تولید می‌شوند.
• حفاظ فلزی (شکل زیر)

بلبرینگ های آب بندی شده

 آب‌بند کم اصطکاک (Low-Friction Seal) 

آب‌بند کم اصطکاک بلبرینگ

 آب‌بند تماسی (Contact Seal) 

این بیرینگ‌ها از نظر اقتصادی و صرفه‌جویی در فضا بسیاری از مشکلات را حل می‌کنند. بیرینگ‌های زیر در محدوده وسیعی از ابعاد به صورت آب‌بند شده تولید می‌شوند.
• بلبرینگ‌های شیار عمیق
• بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای
• بلبرینگ‌های خودتنظیم
• رولربیرینگ‌های استوانه‌ای
• رولربیرینگ‌های سوزنی
• رولربیرینگ‌های کروی
• رولربیرینگ‌های توریدال CARB
• رولرهای بادامکی
• Y- بیرنگ‌ها و مجموعه Y- بیرنگ‌ها

کلیه بیرینگ‌های آب‌بندشده در طرفین از گریسی با کیفیت و مقدار مناسب پر شده‌اند.

اب بند های تماسی بلبرینگ

نحوه انتخاب بلبرینگ قسمت اول 

 

موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب

قفسه بلبرینگ

قفسه یا نگهدارنده ساچمه ها در بلبرینگ انواع مختلفی دارد . بر اساس نوع کاربرد از انواع بلبرینگ قفسه برنجی یا بلبرینگ قفسه فیبری استفاده میگردد. جالب است بدانید نوع قفسه بلبرینگ اثر مستقیم بر میزان عمر بلبرینگ میتواند داشته باشد. این مقاله به معرفی جنس انواع قفسه هایی که درتولید انواع بلبرینگ استفاده میشود میپردازد.

تاریخ انتشار : 1399/09/25

جنس بلبرینگ

بلبرینگ ها از چه موادی ساخته میشوند؟ بلبرینگ اجزای متفاوتی دارد، اجزای غلتنده یا همان ساچمه ها ،شبکه نگهدارنده ساچمه های بلبرینگ که در اینجا قفسه بلبرینگ نام دارد در برسی و شناخت انواع رایج بلبرینگ باید به متریال تشکیل دهنده این اجزا دقت کرد. همچنین رینگ خارجی و داخلی بلبرینگ که در برگیرنده این اجزاست خود از مواد و الیاژ های مختلفی ساخته میشود.

تاریخ انتشار : 1399/01/05

تلرانس بلبرینگ

این مقاله اطلاعاتی کلی در مورد بلبرینگ را به زبان ساده برای شما بازگو می‌کند اطلاعاتی از قبیل لقی و تلورانس بلبرینگ‌ها جنس بلبرینگ‌ها و قفسه‌های نگهدارندِ ساچمه‌ها ، همچنین توضیح کاملی در خصوص شماره‌هایی که بر روی بلبرینگ وجود دارد به شما ارائه می‌دهد

تاریخ انتشار : 1398/12/21