تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

معرفی ابتدایی رولربیرینگ های مخروطی

تاریخ انتشار : 1398/05/07             به اشتراک بگذارید    

طرح های بیرینگ

طرح استاندارد
رولربیرینگ‌های مخروطی برای کاربردهای عمومی که شامل بیرینگ‌ها با مشخصه Q نیز می‌باشند، دارای مشخصه‌های بهینه شده زیر هستند.
• سطح تماس لغزشی لبه راهنما بر روی رینگ داخلی
• انتهای رولرها و
• پروفیل تماس در سطح غلتش

همچنین به علت دقت‌های بالا ساخت، تنظیم بیرینگ‌ها نسبت به همدیگر را می‌توان با قابلیت اطمینان زیاد انجام داد، که به طور قابل ملاحظه‌ای راندمان بیرینگ‌ها را خصوصاً در ساعت اولیه کارکرد  افزایش می‌دهد.شکل زیر

  بیرینگ‌ها با مشخصه CL7C
رولربیرینگ‌های مخروطی که با مشخصه CL7C تولید می‌‌شوند برای چیدمان‌هایی که بار محوری سنگین در آنها وجود دارد نظیر چیدمان بیرینگ‌های پنیون جعبه دنده‌ها، بکار می‌روند. این بیرینگ‌ها که با پیش بار نصب می‌شوند دارای مشخصه اصطکاکی خاص، دقت حرکتی بهتر و ظرفیت حمل بار محوری زیاد بوده به طوری که درگیری ثابت و دقیق دنده‌ها را تضمین می‌کنند.
در مقایسه با بیرینگ‌ها برای کاربرد عمومی، بیرینگ‌ها با مشخصه CL7C را می‌تواند با دقت بالا با روش ممان اصطکاکی تنظیم نمود، که به طور قابل ملاحظه‌ای فرآیند تنظیم را ساده می‌کند.
در بیرینگ‌ها با مشخصه CL7C سایش هنگام راه‌اندازی اولیه وجود ندارد. از آن جایی که فیلم روانکاری هیدرودینامیک در محل تماس لبه رینگ و انتهای رولرها تشکیل می‌شود، پیش بار از بین نرفته و می‌توان آن را در مقدار ثابت و زیاد در حین کارکرد حفظ کرد.


بیرینگ‌ها با رینگ خارجی فلنج‌دار
بعضی از بیرینگ‌های مخروطی یک ردیفه دارای رینگ خارجی فلنج‌دار می‌باشند. بیرینگ ها با رینگ خارجی فلنج‌دار را می‌توان به صورت محوری در نشیمنگاه ثابت کرده و چیدمان ساده و جمع و جوری را ایجاد کرد. سوراخ نشیمنگاه نیاز به دقت بالا نداشته و نیازی به پله نیز نمی‌باشد. 

 

 

به اشتراک بگذارید    
موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب