:شماره تماس 
 :واتس اپ 

مجموعه قفسه و رولر های سوزنی

         تاریخ انتشار : 1398/07/03             به اشتراک بگذارید    

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی (Needle Roller and Cage Assemblies)


یک ردیفه (24)
دو ردیفه (25)

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی یک ردیفه   24                  مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی دو ردیفه25

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز(Roller Bearing, ̣Open Ends Drawn Cup Needle)

یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (26)
با آب‌بند تماسی (27)


 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی باز26            رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی با ابند  27

                                                                                              مجموعه قفسه و رولر های سوزنی                      


رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با یک انتهای بسته(Roller Bearing, Closed End Drawn Cup Needle)
یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (28)
با آب‌بند تماسی (29)

 
                            رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده  بدونه  اب بند با یک انتهای بسته28                       رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده  با اب بند با یک انتهای بسته29
بلبرینگ سوزنی

 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار یک یا دو ردیفه
بدون رینگ داخلی (30)
با رینگ داخلی
طرح اصلی باز
با آب‌بند تماسی (31)

 
                               رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار بدون رینگ داخلی 30                        رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار با اب بند31
بلبرینگ کف گرد سوزنی

 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه
یک یا دو ردیفه
با رینگ داخلی (32)
بدون رینگ داخلی (33)


رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم (Alignment Needle Roller Bearing)
با رینگ داخلی
بدون رینگ داخلی (34)

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه با رینگ داخلی32        رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه بدونه رینگ داخلی 33        رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم 34

بلبرینگ کف کرد

 

رولربیرینگ سوزنی ترکیبی (Combined Needle Roller Bearing)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ تماس زاویه‌ای
یک طرفه (Single Direction) (35)

دو طرفه (Double Direction) (36)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ کف‌گرد
 با بلبیرینگ کف‌گرد بدون قفسه (37)

رولربیرینگ سوزنی ترکیبی یک ردیفه 35         رولربیرینگ سوزنی ترکیبی دو ردیفه 36        رولر سوزنی با بلبیرینگ کف‌گرد 37

با مجموعه ساچمه‌های راهنماشونده با قفسه (Cage-Guided Ball Set)
با یا بدون (38) درپوش
رولر سوزنی/ رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد
بدون درپوش (39)
با درپوش (40)

با مجموعه ساچمه‌های راهنماشونده با قفسه 38       رولر سوزنی با رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد 39           رولر سوزنی با رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گردبا درپوش 40

موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب

لینک به همه مقالات سایت

تاریخ انتشار : 1398/11/25

روانکاری اصولی بلبرینگ

در روانکاری با گریس، وقتی بیرینگ با گریس، به میزان توصیه شده، پر می‌شود اصطکاک ایجاد شده در ساعت‌های اولیه یا روزهای اولیه کارکرد (وابسته به سرعت) بیشتر از مقدار محاسبه شده است. علت این پدیده این است که گریس برای توزیع و پر کردن فضاهای خالی بیرینگ نیاز به وقت داشته و به علاوه به اطراف پاشیده می‌شود.

تاریخ انتشار : 1398/11/25

ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ

وقتی یکی از شرایطی که در این مقاله به ان میپردازیم وجود داشته باشد، ابعاد بیرینگ به جای معادلة عمر باید بر اساس ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی co تعیین شوند.

تاریخ انتشار : 1398/11/19