:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

مجموعه قفسه و رولر های سوزنی

           تاریخ انتشار : 1398/07/03             به اشتراک بگذارید     

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی (Needle Roller and Cage Assemblies)


یک ردیفه (24)
دو ردیفه (25)

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی یک ردیفه   24                  مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی دو ردیفه25

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز(Roller Bearing, ̣Open Ends Drawn Cup Needle)

یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (26)
با آب‌بند تماسی (27)


 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی باز26            رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی با ابند  27

                                                                                              مجموعه قفسه و رولر های سوزنی                      


رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با یک انتهای بسته(Roller Bearing, Closed End Drawn Cup Needle)
یک و دو ردیفه
طرح اصلی باز (28)
با آب‌بند تماسی (29)

 
                            رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده  بدونه  اب بند با یک انتهای بسته28                       رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده  با اب بند با یک انتهای بسته29
بلبرینگ سوزنی

 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار یک یا دو ردیفه
بدون رینگ داخلی (30)
با رینگ داخلی
طرح اصلی باز
با آب‌بند تماسی (31)

 
                               رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار بدون رینگ داخلی 30                        رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی لبه‌دار با اب بند31
بلبرینگ کف گرد سوزنی

 

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه
یک یا دو ردیفه
با رینگ داخلی (32)
بدون رینگ داخلی (33)


رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم (Alignment Needle Roller Bearing)
با رینگ داخلی
بدون رینگ داخلی (34)

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه با رینگ داخلی32        رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی بدون لبه بدونه رینگ داخلی 33        رولربیرینگ سوزنی خودتنظیم 34

بلبرینگ کف کرد

 

رولربیرینگ سوزنی ترکیبی (Combined Needle Roller Bearing)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ تماس زاویه‌ای
یک طرفه (Single Direction) (35)

دو طرفه (Double Direction) (36)
رولر سوزنی/ بلبیرینگ کف‌گرد
 با بلبیرینگ کف‌گرد بدون قفسه (37)

رولربیرینگ سوزنی ترکیبی یک ردیفه 35         رولربیرینگ سوزنی ترکیبی دو ردیفه 36        رولر سوزنی با بلبیرینگ کف‌گرد 37

با مجموعه ساچمه‌های راهنماشونده با قفسه (Cage-Guided Ball Set)
با یا بدون (38) درپوش
رولر سوزنی/ رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد
بدون درپوش (39)
با درپوش (40)

با مجموعه ساچمه‌های راهنماشونده با قفسه 38       رولر سوزنی با رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گرد 39           رولر سوزنی با رولربیرینگ استوانه‌ای کف‌گردبا درپوش 40

موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب

قفسه بلبرینگ

قفسه یا نگهدارنده ساچمه ها در بلبرینگ انواع مختلفی دارد . بر اساس نوع کاربرد از انواع بلبرینگ قفسه برنجی یا بلبرینگ قفسه فیبری استفاده میگردد. جالب است بدانید نوع قفسه بلبرینگ اثر مستقیم بر میزان عمر بلبرینگ میتواند داشته باشد. این مقاله به معرفی جنس انواع قفسه هایی که درتولید انواع بلبرینگ استفاده میشود میپردازد.

تاریخ انتشار : 1399/09/25

جنس بلبرینگ

بلبرینگ ها از چه موادی ساخته میشوند؟ بلبرینگ اجزای متفاوتی دارد، اجزای غلتنده یا همان ساچمه ها ،شبکه نگهدارنده ساچمه های بلبرینگ که در اینجا قفسه بلبرینگ نام دارد در برسی و شناخت انواع رایج بلبرینگ باید به متریال تشکیل دهنده این اجزا دقت کرد. همچنین رینگ خارجی و داخلی بلبرینگ که در برگیرنده این اجزاست خود از مواد و الیاژ های مختلفی ساخته میشود.

تاریخ انتشار : 1399/01/05

تلرانس بلبرینگ

این مقاله اطلاعاتی کلی در مورد بلبرینگ را به زبان ساده برای شما بازگو می‌کند اطلاعاتی از قبیل لقی و تلورانس بلبرینگ‌ها جنس بلبرینگ‌ها و قفسه‌های نگهدارندِ ساچمه‌ها ، همچنین توضیح کاملی در خصوص شماره‌هایی که بر روی بلبرینگ وجود دارد به شما ارائه می‌دهد

تاریخ انتشار : 1398/12/21