:شماره تماس 
 :واتس اپ 

رولربیرینگ های چرخی با رولر های بادامکی Track Runner

         تاریخ انتشار : 1398/07/08             به اشتراک بگذارید    

رولر های بادامکی یک ردیفِ که در شکل شماره یک مشاهده می‌کنید در سری‌های باریک 3612(00) R بر اساس طرح بلبرینگ شیار عمیق سری 62 می‌باشند. سطح خارجی رینگ خارجی این بلبرینگ‌ها قوسی شکل بوده (در اصطلاح گرده‌ماهی) و آب‌بند تماسی از جنس اکریلونیتریل بوتادین (NBR) تقویت‌شده با ورق فولادی، در دو طرف دارند. این رولر های بادامکی به‌صورت آماده به نصب تولید می‌شوند و در انواع سیستم‌های محرک بادامکی (CAM DRIVERS)، نقاله (CONVEYOR) و غیره بکار می‌روند. به علت انحنای سطح رینگ خارجی، این بلبرینگ‌ها را می‌توان در کاربردهایی که عدم هم‌راستایی زاویه‌ای نسبت به خط سیر (TRACK) وجود داردو یا لازم است تنش در لبه‌ها (SDGE STRESSES) به حداقل برسد بکار می‌رود.

علاوه بر رولر بادامکی یک ردیفِ، رولرهای بادامکی در دو ردیفِ مطابق شکل 2 ریال رولر های پشتیبان و پیرو بادامکی نیز تولید می‌شوند. برای مثال،

رولر های بادامکی دو ردیفِ سری پهن 3057(00) و 3058(00)

رولر های پشتیبان بر اساس رولر سوزنی یا رولبرینگ های استوانه‌ای

پیرو بادامکی، بر اساس رولر سوزنی یا رولبرینگ های استوانه‌ای

    شکل 1    کم فلاور بلبرینگ                                                          شکل 2   بلبرینگ کم فلاور

ابعاد

ابعاد رولرهای بادامکی یک ردیفه برای بلبرینگها با سری ابعادی 02 بجز قطر خارجی، مطابق استاندارد ISO 15: 1998 است. 

تلرانس ها

رولرهای بادامکی یک ردیفه به صورت استاندارد با لقی C3 تولید می‌شوند. بجز سطح خارجی قوسی شکل رینگ خارجی که تلرانس دو برابر نرمال دارد .حدود لقی مطابق استاندارد ISO 5753:1991 می‌باشند.

لقی داخلی

رولرهای بادامکی یک ردیفه به صورت استاندارد با لقی c3تولید می شوند حدود لقی  مطابق استاندارد ISO 5753:1991می باشند.

قفسه ها

رولرهای بادامکی یک ردیفه مجهز به قفسه از جنس ورق فولادی پرسکاری و پرچ شده می‌باشند، که نسبت به ساچمه‌ها مرکز شده‌اند.

Cam followers bearing

توانایی حمل بار

در مقایسه با بلبرینگ های استاندارد که رینگ خارجی آنها در کل پهنا توسط نشیمنگاه حمایت می‌شود. رینگ خارجی رولرهای بادامکی سطح تماس کمی با سطح حرکت خود در ریل یا بادامک دارد. سطح تماس واقعی به بار شعاعی وارده و انحنای سطح رینگ خارجی بستگی دارد. تغییر شکل رینگ خارجی ناشی از این تماس محدود، توزیع نیرو در بلبرینگ را تغییر داده و بر توانایی حمل بار تأثیر می‌گذارد. در ظرفیت‌های اسمی حمل بار آورده شده در جداول این موضوع در نظر گرفته شده است. با توجه به این تغییر شکل و مقاومت رینگ خارجی باید علاوه بر ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی و استاتیکی، حداکثر بار مجاز دینامیکی و استاتیکی را نیز در محاسبات در نظر گرفت.
توانایی حمل بار دینامیکی به عمر مورد نیاز بستگی دارد. ولی با توجه به تغییر شکل و مقاومت رینگ خارجی، بار وارده نباید از حداکثر بار دینامیکی شعاعی Fr بیشتر شود.
بار مجاز استاتیکی در رولرهای بادامکی کم‌ترین مقدار بین Co و For می‌باشد.در صورتی که کارکرد آرام و بدون سرو صدا الزامی نباشد بار استاتیکی می‌تواند از Co بیشتر باشد ولی تحت هیچ شرایطی نباید از بار مجاز استاتیکی شعاعی For بیشتر شود.

ظرفیت حمل بار محوری

رولرهای بادامکی برای حمل بار شعاعی طراحی شده‌اند. اگر بار محوری بر روی رینگ خارجی وارد شود، نظیر بار ناشی از حرکت بر روی یک فلنج راهنما، باعث ایجاد ممان در رولر بادامکی شده و ممکن است عمر بیرینگ کاهش یابد.

Cam followers bearings

پین ها

در رولرهای بادامکی بجز در موارد محدود، رینگ داخلی تحت بار ثابت است. در این شرایط در صورتی که جابه‌جایی آسان رینگ داخلی لازم باشد، پین یا شفت باید با تلرانس g6 ماشینکاری شود. در صورتی که ، بنابر دلایلی، انطباق محکمتر نیاز باشد، پین یا شفت باید با تلرانس j6 ماشینکاری شوند در کاربردهایی که رولربادامکی تحت بار محوری زیاد است، توصیه می‌شود که رینگ داخلی در کل سطح جانبی مهار شود. قطر پله مهار کننده باید برابر قطر پیشانییd1 رینگ داخلی باشد.

فلنج های راهنما

برای ریل‌ها و بادامک‌ها ارتفاع ha فلنج نباید بیشتر از، Ha=0.5(D-D1)
باشد، تا آب‌بندهای بیرینگ صدمه نبیند. مقادیر قطرهای D و D1 در جداول بیرینگ‌ها آورده شده‌اند.

بلبرینگ بادامکی یک ردیفه

روانکاری

رولرهای بادامکی یک ردیفه به صورت گریسکاری شده برای تمام عمر کارکرد تولید می‌شوند و امکان روانکاری مجدد ندارند. گریس بکار رفته با غلیظ کننده لیتیمی بوده که غلظت آن 3 مطابق معیار NLGI است. این گریس خواص ضدزنگ خوبی داشته و برای محدوده دمای  تا  مناسب است. لزجت روغن پایه در دمای  برابر 98mm2/s و در  برابر 9.4mm2/s می‌باشد.

موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب

لینک به همه مقالات سایت

تاریخ انتشار : 1398/11/25

روانکاری اصولی بلبرینگ

در روانکاری با گریس، وقتی بیرینگ با گریس، به میزان توصیه شده، پر می‌شود اصطکاک ایجاد شده در ساعت‌های اولیه یا روزهای اولیه کارکرد (وابسته به سرعت) بیشتر از مقدار محاسبه شده است. علت این پدیده این است که گریس برای توزیع و پر کردن فضاهای خالی بیرینگ نیاز به وقت داشته و به علاوه به اطراف پاشیده می‌شود.

تاریخ انتشار : 1398/11/25

ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ

وقتی یکی از شرایطی که در این مقاله به ان میپردازیم وجود داشته باشد، ابعاد بیرینگ به جای معادلة عمر باید بر اساس ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی co تعیین شوند.

تاریخ انتشار : 1398/11/19