:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

تلرانس بلبرینگ

           تاریخ انتشار : 1398/12/21             به اشتراک بگذارید     

 

ابعاد

سازندگان و استفاده‌کنندگان از بلبرینگ‌های غلتشی به دلایل قیمت، کیفیت و سادگی جایگزینی فقط به اندازه‌های محدودی از بلبرینگ‌ها علاقه‌مند هست. سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) طرح‌های عمومی زیر را برای ابعاد خارجی (Boundary dimensions  (بلبرینگ‌ها بنانهاده است.
-استاندارد ISO 15:1998 برای بلبرینگ‌های شعاعی متریک، به‌جز رولربیرینگ های مخروطی
-استاندارد ISO 355:1977 برای رولربیرینگ های مخروطی متریک
-استاندارد ISO 104:2002   برای بلبرینگ‌های کف گرد متریک

تلرانس بلبرینگ

 

طرح عمومی ISO

طرح عمومیISO برای ابعاد خارجی بلبرینگ های شعاعی شامل سری های استاندارد شده قطر خارجی برای هر قطر داخلی استاندارد می باشد. این سری های قطر Diameter series  عبارتند از: سری های 7، 8 ، 9 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 و 4 که به ترتیب افزایش قطر خارجی میباشند .هر سری قطر شامل سری های مختلف پهنا wide series  می باشد.(سری های پهنا 8 ، 0 ، 1 ، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 به ترتیب افزایش پهنا) سری پنها در بلبرینگ های شعاعی بنام سری ارتقاع  Height series  دربلبرینگ های شعاعی بنام سری ارتفاع height series در بلبرینگ های کف گرد شناخته می شود.(سری های ارتفاع 7، 9، 1 و 2 ترتیب افزایش ارتفاع)
با ترکیب سری پهنا یا ارتفاع با سری های قطر، یکسری ابعادی Dimension series از دو عدد تشکیل می شود که عدد اول مشخص کننده سری پهنا یا ارتفاع و عدد دوم سری قطر را نشان می دهد شکل زیر

نمودار طرح عمومی ISO

طرح عمومی ISO

 

در طرح عمومی ISO برای رولربلبرینگ های مخروطی یک ردیفِ، ابعاد خارجی بر اساس یکسری معینی زاویه تماس گروه‌بندی‌شده‌اند که به آن سری زاویه (Angle series) می‌گویند. (سری‌های زاویه، 2، 3، 4، 5، 6 و 7) بر اساس رابطه بین قطرهای خارجی و داخلی و رابطه بین پهنای کل بلبرینگ و ارتفاع سطح مقطع (cross- sectional)، سری‌های قطر و پهنا نیز تعریف می‌شوند. در اینجا یکسری ابعادی با قطر و پهنا نیز تعریف می‌شوند. در اینجا یکسری پهنا به دست می‌آید (شکل زیر). این سری‌های ابعادی شامل یک عدد برای سری زاویه و دو حرف می‌باشند که حرف اول مشخص‌کننده سری قطر و حرف دوم سری پهنا را مشخص می‌کند.


به‌جز چند استثناء که به علت پیشرفت رولربیرینگ ها می‌باشد، بلبرینگ‌های جنرال کاتالوگ SKF مطابق طرح عمومی ISO بوده یا مطابق استانداردهای دیگر ISO می‌باشند. بنا براین قابلیت جایگزینی بلبرینگ‌ها تضمین می‌شود. اطلاعات بیشتر در بخش ابعادی مربوط به هر بلبرینگ خاص آورده شده است.
تجربه نشان داده است که نیاز اکثر کاربردها با استفاده از این بلبرینگ‌ها با ابعاد استاندارد برآورده می‌شود.

 

 پهنای کل بلبرینگ و ارتفاع

طرح عمومی برای بلبرینگ‌های اینچی

 

 

طرح عمومی برای بلبرینگ‌های اینچی

گروه عمده‌ای از بلبرینگ‌های اینچی رولربیرینگ های مخروطی هستند که ابعاد این بلبرینگها مطابق استاندارد (ANSI   B 3.19-1975) هست. استاندارد ANSI/ ABMA 19.2- 1994  که بعداً جایگزین استانداردهای فوق شد دیگر شامل ابعاد نیست.
علاوه بر رولربیرینگ های مخروطی اینچی ، بلبرینگ و رولربیرینگ استوانه‌ای اینچی نیز موجود می‌باشند که مطابق با استاندارد بریتانیایی BS292-2: 1982 بوده ولی در جنرال کاتالوگ SEF آورده نشده‌اند. این استاندارد به علت متریک سازی به‌تدریج در حال حذف شدن هست و توصیه می‌شود که از این بیرینگ ها در طرح‌های جدید استفاده نشود.

ابعاد پخ ها در بلبرینگ

ابعاد پخ ها در بلبرینگ

حداقل اندازه پخ ها(شکل زیر) در جهت شعاعی( r3 (r1 , و در جهت محوری (r2 , r4) در جداول بلبرینگ ها آورده شده اند این مقادیر مطابق طرح های عمومی می باشند که در استاندارد های زیر آمدند.
استانداردهایISO , ISO 15:1998 , ISO 12043: 1995 12044:1995 برای رولربیرینگ های شعاعی ،
- استاندارد ISO 355:1977 برای رولربیرینگ های مخروطی،
- استاندارد ISO 104 : 2002 برای رولربیرینگ های کف گرد.
مقادیر حداکثر حدود پخ ها، که هنگام تعیین ابعاد شعاع گوشه های (Filler radii) شفت و نشیمنگاه مهم می باشند. مطابق استاندارد ISO 582:1995 بوده

تلورانس‌ها در بلبرینگ

تلورانس‌ها در بلبرینگ

ابعاد و دقت‌های حرکتی (Running Accuracy ) بلبرینگ‌های غلتشی استاندارد شده‌اند. علاوه بر تلرانس‌های نرمال، استاندارد ISO شامل تلرانس‌های دقیق‌تر نظیر،
• تلرانس‌ کلاس 6 مطابق با  تلرانس کلاس SKF P6
• تلرانس کلاس 5 مطابق با تلرانس کلاس SKF P5
نیز می‌باشد. برای کاربردهای خاص نظیر محور کارگیر ماشین‌های ابزار بلبرینگ‌ها با تلرانس‌های دقیق‌تر نظیر کلاس‌های P4 ، P4A ، PA9A ، SP و UP تولید می‌شوند.
اطلاعات مربوط به تلرانس هر بلبرینگ در بخش مربوط به آن بلبرینگ تحت عنوان «تلرانس‌ها» آورده شده است. بلبرینگ‌ها با تلرانس‌های دقیق‌تر از نرمال با پسوندی در شماره فنی مشخص می‌شوند (به بخش «پسوندها و پیشوندها در شماره‌های فنی»  مراجعه کنید).

تعیین سری‌های قطر بلبرینگ

تعیین سری‌های قطر بلبرینگ

ازآنجایی‌که تلورانس‌های تغییرات قطر داخلی و خارجی Vdp و VDP در جداول بلبرینگ‌های غلتشی متریک (به‌جز رولربیرینگ‌های مخروطی) برای تمام سری‌های قطر صادق نمی‌باشند و همچنین تعیین سری قطر با توجه به شماره فنی بلرینگ همیشه امکان‌پذیر نیست، در جدول زیر سری‌های قطری را که جداول تلورانس‌های برای آن‌ها صادق می‌باشند، آورده شده‌اند.

                                                                   جدول سری‌های قطری بلبرینگ

برای مشاهده بهتر جدول بر روی ان یا ( اینجا ) کلیک کنید

 

سری‌های قطری

 

حدود ابعاد پخ ها در بلبرینگ

به منظور جلوگیری از اندازه‌گذاری غلط شعاع گوشه‌های اجزای در برگیرنده بلبرینگ و ساده‌سازی محاسبات محل رینگ نگهدارنده (Retaining Ring )، مقادیر حداکثر حدود پخ‌ها بر حسب ابعاد حداقل حدود ، در جداول زیر آورده شده‌اند.

حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های شعاعی و کف‌گرد متریک، بجز رولربیرینگ مخروطی

جدول رولربیرینگ مخروطی

حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی

حدود ابعاد پخ‌ها برای رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی

این حدود برای بلبرینگ‌های متریک مطابق استاندارد 582:1995 ISO و برای رولربیرینگ‌ها مخروطی اینچی مطابق استاندارد 19.2:1994 ANSI/ABMA می‌باشد، که تفاوت‌های کلی با بلبرینگ‌های متریک دارند.

یک مثال:
حداکثر شعاع (r1max ) برای پخ‌های بلبرینگ شیار عمیق 6211 چه مقدار می‌باشد؟ از جداول بلبرینگ‌ها  1.5mm = r1min ، mm d=55 به دست می‌آیند.  1.5mm = rsmin و d کم‌تر از 120mm مقدار mm 2.3 = r1max را به دست می‌دهد.

جداول تلرانس ها

 

جداول تلرانس ها

تلرانس‌های نرمال برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولربیرینگ‌های مخروطی

تلرانس‌های نرمال برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولربیرینگ‌های مخروطی

تلرانس‌های کلاس P6 برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولر بیرینگ‌های مخروطی

تلرانس‌های کلاس P6 برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولر بیرینگ‌های مخروطی

تلرانس‌های کلاس P5 برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولربینگ‌های مخروطی

تلرانس‌های کلاس P5 برای بیرینگ‌های شعاعی، بجز رولربینگ‌های مخروطی

تلرانس‌های کلاس نرمال و CL7C برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

تلرانس‌های کلاس نرمال و CL7C برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

 تلرانس‌های کلاس CLN برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

تلرانس‌های کلاس CLN برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

تلرانس‌های کلاس P5 برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

تلرانس‌های کلاس P5 برای رولربیرینگ‌های مخروطی متریک

تلرانس‌های رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی

تلرانس‌های رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی

تلرانس‌های بیرینگ‌های کف‌گرد

تلرانس‌های بیرینگ‌های کف‌گرد

 تلرانس‌های کلاس نرمال، P6 و P5 برای رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:12

تلرانس‌های کلاس نرمال، P6 و P5 برای رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:12

تلرانس‌های نرمال برای رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:30

تلرانس‌های نرمال برای رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:30

جداول مطابق استانداردهای 199:1997 JSO 492:2002 ISO و 19.2:1994 std ANSI/BMA  می‌باشند.

 

 

موضوعات مرتبط :

مهم ترین مطالب

قفسه بلبرینگ

قفسه یا نگهدارنده ساچمه ها در بلبرینگ انواع مختلفی دارد . بر اساس نوع کاربرد از انواع بلبرینگ قفسه برنجی یا بلبرینگ قفسه فیبری استفاده میگردد. جالب است بدانید نوع قفسه بلبرینگ اثر مستقیم بر میزان عمر بلبرینگ میتواند داشته باشد. این مقاله به معرفی جنس انواع قفسه هایی که درتولید انواع بلبرینگ استفاده میشود میپردازد.

تاریخ انتشار : 1399/09/25

جنس بلبرینگ

بلبرینگ ها از چه موادی ساخته میشوند؟ بلبرینگ اجزای متفاوتی دارد، اجزای غلتنده یا همان ساچمه ها ،شبکه نگهدارنده ساچمه های بلبرینگ که در اینجا قفسه بلبرینگ نام دارد در برسی و شناخت انواع رایج بلبرینگ باید به متریال تشکیل دهنده این اجزا دقت کرد. همچنین رینگ خارجی و داخلی بلبرینگ که در برگیرنده این اجزاست خود از مواد و الیاژ های مختلفی ساخته میشود.

تاریخ انتشار : 1399/01/05

تلرانس بلبرینگ

این مقاله اطلاعاتی کلی در مورد بلبرینگ را به زبان ساده برای شما بازگو می‌کند اطلاعاتی از قبیل لقی و تلورانس بلبرینگ‌ها جنس بلبرینگ‌ها و قفسه‌های نگهدارندِ ساچمه‌ها ، همچنین توضیح کاملی در خصوص شماره‌هایی که بر روی بلبرینگ وجود دارد به شما ارائه می‌دهد

تاریخ انتشار : 1398/12/21