:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

IG Series

 

Item

Specifications

Resolution (µm)

5,10,50,100,500,1000

Accuracy (µm)

±(80+15xL), L:Strip length (m)

Max speed (m/min)

80 (for 5 µm resolution)

Power Supply (V)

5,24±10%

Power Consumption

2~3 Watt

Output Signals (Pulse)

 Phase difference 90°±10%

Working Temperature (°C)

Magnetic Strip: 0~50
Sensor: 0~70
Translator: 0~50

Storage Temperature (°C)

-5~50

Max. Rail Length

4m (Max. 32m for Butt-joint Rail)

Recommended Magnetic
Strip Length

Stroke of Rail+25mm Each Side

Expansion Coefficient
of Strip

16x10-6(mm/°C)

Protection Class

Magnetic Strip: IP66
Sensor: IP66
Translator: IP43

 

راهنمای خطی هوشمند سری های IG
 

 ساختمان سری های IG

راهنمای خطی IG به صورت مجتمع با یک اینکو در مغناطیس جهت اندازه گیری موقعیت نصب می شود .

خصوصیات سری IG شرکت HIWIN

1- اجزا اضافی کاملاً داخلی اند، بنابراین درفضای نصب صرفه جویی می شود .

2-دقت بالا و صلبیت بالا به همان خوبی باقی می ماند.

3- هم سنسور و هم تسمه مغناطیسی از تاثیرات سوء خارجی نظیر گردو غبار ، پلیمه آهن و غیره، محافظت می شوند .

4- سنسور اندازه گیری بدون تماس عمر بیشتری را باعث می شود .

5- تا فاصله 32  متری قابلیت اندازه گیری دارند .

6- تفکیک پذیری بالایی دارند .

7- نصب آسان دارند .

8- در مقابل رطوبت ، دمای بالا ومحیط های روغنی مقاوم اند و برای کاربردهایی با ارتعاش بالا مناسب اند.

 

بیشتر بدانید
IGHH-CA/HA 
IGHW-CA/HA