:شماره تماس 
 :واتس اپ 

E2

راهنمای خطی خودروانکار سری های E2 

 ساختمان سری های E2

 

راهنمای خطی خود روانکار سری E2 شامل یک دستگاه روغن زنی بین درپوش انتهایی و آب بند انتهایی است، طرف بیرونی بلوک با یک کاتریج روغن قابل تعویض که مشخصاتش در ذیل آمده است ، تجهیز شده است. روغن از کاتریج روغن قابل جابه جاییبه دستگاه روغن زن جریان می یابد و بعد از آن شیارهای ریل ها را روغنکاری می کند کاتریج روغن شامل یک هادی روغن با ساختار سه بدی است که قادر می سازد دستگاه  روغن زنی با روغن در تماس باشد، غلیرغم اینکه بلوک ها در موقعیت های اتفاقی قرار گرفته می شوند یا جریان روغن کمتر می شود وبدین ترتیب است که روغن داخل کاتریج با استفاده از خاصیت سوئینگی می تواند استفاده شود .

ساختار دستگاه خودروانکار

1-کاتریج روغن

2-پوشش کاتریج

3-هادی روغن

4-رابط

5-دستگاه روغن زنی

6-روغن

 

خصوصیات سری های E2 

1- کاهش هزینه: پس انداز از طریق کاهش روغن مصرفی و تعمیرات امکان پذیر است.  

2- تمیز و دوستدار محیط زیست: بهینه سازی مصرف روغن از نشتی جلوگیری کرده یک راه حل ایده آل برای محیط های کاری تمیز باشد.

3- تعمیرات کم و ماندگار: در بیشتر کاربرها، بلوک  خود روانکار از تعمیرات مبر است .

4- عدم داشتن محدودیت های نصب: صرف نظر از جهات نصب، راهنمای خطی می تواند توسط ماژل خود روانکار E2 روانکار می شود .

5- مونتاژ و دمونتاژ ساده: کاتریج براحتی وقتیکهراهنمای خطی روی ماشین نصب شده است از روی بلوک مونتاژ و دمونتاژ می شود.

6- انواع  روغن می تواند استفاده  شود کاتریج جابه جا شونده روغن بر اساس کاربردهای متفاوت محیط ها مختلف با روغن مناسب می تواند پر شود.

7- کاربردهایی برای محیط های ویژه: افزودن گریس به بلوک می تواند به روانکاری بهتر در شرایط گردو غبار  بد آب و هوا و محیط های مرطوب منتهی شود.

کاربرد

1- ماشین های ابزار

2- ماشین های ساخت : تزریق پلاستیک، چاپ، ساخت کاغذ، ماشین آلات نساجی، ماشین های فرآیندهای غذایی، ماشین آلات چوب بری و غیره .

3- ماشین آلات الکترونیکی: تجهیزات نیمه رسانا، ربائیک، فیرX-Y ، تجهیزات بازرسی و اندازه گیری .

4- کاربردهای دیگر: تجهیزات پزشکی، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات ساختمانی .

 قابلیت روانکار

1- تست عمر با بار سبک


مشخصات روغن روانکاری

- روغنهای سینیتیک با مشخصات ثابت و ماندگار 
- کاهش اصطکاک

- ضد خوردگی

- غیر سمی

 مونتاژ و دمونتاژ کاتریج

 ابعادنیز برای سری های E2

 انواع فلزی در پوش انتهایی( برای محیط های با دمای بالا)

این راهنماهای خطی با در پوش انتهایی امتیل مقاوم به حرارت و در پوش مسی پیچ هستند.

1-   مشخصات
 قابلیت خوب مقاومت به دمای بالا، دمای نگهداری زیر 150oوماکزیمم دمای 200o 

2-   کاربرد

تجهیزات عملیات حرارتی، تجهیزات جوشکاری، تجهیزات ساخت شیشه و کاربردهایی از استفاده از خلاء در جاهایی که انتشار بخار لاستیک و یا پلاستیک در دمای بالا وجود ندارد .

 

·  Item

Standard Block

E2 (Self-lubricating) Block

Lubricant Device

$XXX

-

Design & Installation of Lubricant Device

$XXX

-

Cost of Oil Purchase

0.3cc / hr x 8hrs / day x 280 days / year x 5 year
= 3360cc x cost / cc = $XXX

10cc (5 years 10000km) x cost / cc = $XX

Cost of Refilling

3~5hrs / time x 3~5 times /
year x 5 year x cost / time = $XXX

-

Waste Oil Disposal

3~5 times / year x 5 year x cost / time = $XXX

-

بیشتر بدانید