:شماره تماس 
 :واتس اپ 

Cool Type

نوع خنك شونده

  نوع خنك شونده I – پيچ ساچمه اي با اندازه خيلي بالا Dm-N

 * عصر جديد براي پيچ ساچمه اي پر سرعت، اندازه فوق بالاي Dm-N (بالاي 200,000 ) و دقت بالاي نصب را سبب شده است.

* نوع خنك شونده I طراحي شناخت تو خالي دارد.

* مناسب سرعت بالاي ماشين هاي ابزار و ماشين هاي سنتر

مشخصات

1- ما قطر شافت بيشتر را براي طراحي نوع خنك شونده توصيه مي كنيم.

2- نوع مهره: FSI, FSH, DFSV, OFSW, PFDW, FSW, FSV و غيره است.

3- براي ساير مشخصات مورد نياز با اين شركت تماس بگيريد.

4- نوع خنك شونده I در مقايسه با مشخصات استاندارد، تغييرات خارجي ابعادي كوچكي را در مهره سبب مي شود لطفاً با اين شركت تماس بگيريد.

 پيچ ساچمه اي با قدرت حمل بار بالا – شيب خنك شونده II

* عصر جديدي از پيچهاي ساچمه اي بكار مي روند در محرك هاي الكتريكي، ماشين هاي تزريق، پرس ها، واحدهاي قدرت و ديگر محرك هاي هيدروليكي قابل جايگزيني ديده مي شود.

* ماشين هاي تزريق با محرك الكتريكي، پرس ها، واحدهاي قدرت و ديگر محرك هيدروليكي قابل جايگزيني.

مشخصات:

 1- ما قطر شافت بيشتر از  را براي اين طراحي توصيه مي كنيم.

2- انواع مهره: FSI, FSH, DFSV, OFSW, PFDW, FSW, FSV

3- لطفاً براي ساير مشخصات مورد نياز با اين شركت تماس بگيريد.

4- تيپ خنك شونده II در مقايسه با مشخصات استاندارد، تغييرات خارجي ابعادي كوچكي را در مهره سبب مي شود. لطفاً با اين شركت تماس بگيريد.

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید