:شماره تماس 
 :واتس اپ 

روانكاري با گريس

روانكاري با گريس

گريس مي‌تواند در بيشتر كاربردها و در شرايط كاركرد طبيعي براي روانكاري بيرينگ به كار رود.
گريس نسبت به روغن داراي مزايايي مي‌باشد كه باقي ماندن در بيرينگ، به خصوص براي شفت‌هاي مورب و عمودي و كمك به آب‌بندي بيرينگ در مقابل آلودگي‌‌ها، رطوبت و آب عمده آن‌ها مي‌باشند.
گريس اضافي در بيرينگ باعث افزايش سريع دماي كاركرد بيرينگ مي‌شود، خصوصاً اگر سرعت دوران بالا باشد به عنوان يك قانون كلي در شروع كاركرد فقط بايد بيرينگ به طور كامل از گريس پر كرد و فضاي خالي نشيمنگاه بايد به صورت جزئي از گريس پر شود. قبل رسيدن به سرعت نهايي كاركرد گريس اضافي در زمان راه‌اندازي اوليه از بيرينگ خارج مي‌شود. در پايان زمان راه‌اندازي دماي كاركرد به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد كه نشان دهنده توزيع گريس در بيرينگ است.
در كاربردهايي كه سرعت كم است و حفاظت خوب در مقابل آلودگي‌ها و خوردگي لازم مي‌باشد، توصيه مي‌شود كه نشيمنگاه به طور كامل از گريس پر شود.

گريس‌هاي روانكار
گريس‌هاي روانكار از مخلوط يك روغن معدني يا مصنوعي با يك غليظ كننده (Thickener) تشكيل شده‌اند. غيظ كننده‌ها معمولاً صابون‌هاي فلزي (Metallic Soap) مي‌باشند. هر چند كه غليظ كننده‌هاي ديگر نظير پلي‌اوره (Polyurea) را مي‌توان به علت عملكرد خوب در شرايط خاص مانند دماهاي بالا به كار برد. مواد افزودني را نيز مي‌توان به منظور تقويت بعضي از خواص گريس به آن اضافه كرد. غلظت گريس شديداً به غلظت غليظ كننده آن و دماي كاركرد بستگي دارد. هنگام انتخاب يك گريس غلظت، محدوده دماي كاركرد بستگي دارد. هنگام انتخاب يك گريس غلظت، محدوده دماي كاركرد، لزجت روغن پايه، خواص ضد زنگ (Rust Inhibiting) و ظرفيت حمل بار آن، عوامل مهمي مي‌باشند، كه بايد در نظر گرفته  شوند. در بخش‌هاي بعدي اطلاعات كامل‌تري در رابطه با خواص گريس‌ها آورده شده است.