:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

گشتاور راه اندازی

 

گشتاور راه اندازی

گشتاور راه‌اندازی یک بیرینگ غلتشی بنا به تعریف ممان اصطکاکی می‌باشد که لازم است به منظور راه‌اندازی یک بیرینگ از حالت سکون بر آن غلبه شود. در شرایط دمای طبیعی محیط،تا، راه‌اندازی از حالت سکون و، گشتاور راه‌اندازی را می‌توان با داشتن ممان اصطکاکی لغزشی و ممان اصطکاکی آب‌بندها (در صورت وجود) محاسبه کرد، بنابراین:
 Mstart =Msl +Mseal
که در آن:
Mstart = ممان اصطکاکی راه‌اندازی، Nmm
Msl = ممان اصطکاکی لغزشی، Nmm
Mseal= ممان اصطکاکی آب‌بندها، Nmm

برای رولربیرینگ‌ها با زاویه تماس بزرگ، گشتاور راه‌اندای خیلی بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده در بالا می‌باشد، برای رولربیرینگ‌های مخروطی سری‌های 313، 322B، 323B و T7FC چهار برابر مقدار محاسبه شده در بالا و برای رولربیرینگ‌های کروی از 8 برابر مقدار محاسبه شده بالا استفاده کنید.