:شماره تماس 
 :واتس اپ 

کاربرد بیرینگ های مجهز به سنسور

کاربرد بیرینگ های مجهز به سنسور

دو بیرینگ برای مهار  شفت لازم  می باشد یک بیرینگ ثابت و  یک بیرینگ شناور از آن جایی که  بیرینگ های مجهز به  سنسور برای موقعی  بیرینگ ثاب بکار  می رود،‌ بیرینگ مقابل آنها باید به صورت  شناور  بکار رود درصورتی که باز محوری  سنگین دو طرفه به بیرینگ های مجهز به سنسور وارد شوند  باید آن را  به طریقی نصب کرد که بار محوری  سنگین تر  به لبه جانبی رینگ خارجی در طرف  مقابل سنسور وارد شود .