:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

چیدمان بیرینگ قابل تنظیم

چیدمان بیرینگ قابل تنظیم

در چیدمان بیرینگ قابل تنظیم شفت به صورت محوری از یک جهت  توسط یک بیرینگ و از جهت مقابل توسط بیرینگ دیگر مهار می‌شود. این چیدمان به عنوان مهار ضربدری (cross located) نیز شناخته می‌شود و معمولاً برای شفت‌های کوتاه استفاده می‌شود. بیرینگ‌های مناسب برای این چیدمان شامل کلیه بیرینگ‌های شعاعی که بار محوری را حداقل در یک جهت تحمل می‌کنند، می‌باشد. نظیر
• بلبیرینگ های تماس زاویه‌ای (شکل 10)


• رولربیرینگ های مخروطی
در بعضی موارد که از بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یا رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه در چیدمان ضربدری استفاده می‌شوند، ممکن است پیش بار لازم باشد.