:شماره تماس 
 :واتس اپ 

چیدمان بیرینگ قابل تنظیم

چیدمان بیرینگ قابل تنظیم

در چیدمان بیرینگ قابل تنظیم شفت به صورت محوری از یک جهت  توسط یک بیرینگ و از جهت مقابل توسط بیرینگ دیگر مهار می‌شود. این چیدمان به عنوان مهار ضربدری (cross located) نیز شناخته می‌شود و معمولاً برای شفت‌های کوتاه استفاده می‌شود. بیرینگ‌های مناسب برای این چیدمان شامل کلیه بیرینگ‌های شعاعی که بار محوری را حداقل در یک جهت تحمل می‌کنند، می‌باشد. نظیر
• بلبیرینگ های تماس زاویه‌ای (شکل 10)


• رولربیرینگ های مخروطی
در بعضی موارد که از بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یا رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه در چیدمان ضربدری استفاده می‌شوند، ممکن است پیش بار لازم باشد.

 

 

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید