:شماره تماس 
 :واتس اپ 

چیدمان آب بندها

چیدمان آب بندها

چیدمان بیرینگ، شامل بیرینگ‌ها و کلیه‌ی اجزای اطراف آن می‌باشد. علاوه بر شفت و نشیمنگاه این اجزای شامل آب‌بندها نیز می‌شوند،‌که عملکرد آن‌ها در تمیزی روانکار و عمر بیرینگ‌ها درچیدمان حیاتی است. برای طراحان،  این بدان معنی است که چیدمان بیرینگ‌ها و آب‌بندها باید به عنوان یک سیستم پیوسته در نظر گرفته شود.
وقتی درباره آب بند بیرینگ‌ها صحبت می‌شود باید در بین آب‌بند همراه با بیرینگ‌ و آب‌بندی های خاجی که جدا از بیرینگ می‌باشند، فرق گذاشته شود. بیرینگ‌های آب بند شده در چیدمان‌هایی استفاده می‌شوند که امکان استفاده از آب‌بند خارجی به علت محدودیت فضا و یا هزینه وجود ندارد.