:شماره تماس 
 :واتس اپ 

پیچهای ساچمه ای نورد شده

پیچهای ساچمه ای نورد شده

 مقدمه

پیچهای ساچمه ای نورد شده شرکت HININ توسط فرآیند نورد محور پیچ بجای پروسه سنگ زنی ساخته می شوند. پیچهای ساچمه ای نورد شده نه تنها دارای مزایایی همچون اصطکاک کم و حرکت نرم اند که می تواند برای سیستم تغذیه خطی در مقایسه با پیچهای سنتی استفاده شوند بلکه توزیع سریع از انبار و قیمت تولید پایین تر را نیز دارند. این شرکت از پیشرفته ترین تکنولوژی در فرآیند نور و پیچهای ساچمها ی استفاده می کند. پروسه ساخت همگن با انتهاب مواد، نورد، عملیات حرارتی، ماشین کار و نصب مسیر است. پیچ ساچمه ای نورد شده این شرکت به دو گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: کلاس نورد دقیق (PR) . کلاس نورد خیلی دقیق (HR) معمولاً، هر دو کلاس از روش پیش بار مشابه به پیچ های ساچمه ای سنگ خورده دقیق استفاده می کنند، به جز اینکه تفاوت هایی در تلرانس هندسی و بعضی اختلافات در تعریف خطای گام وجود دارد. هر کلاسی از پیچهای ساچمه ای شبیه مهره هم اندازه پیچ سنگ خورده دقیق می توانند سفارش داده شوند.اگر انتهای محور ماشین کاری نشده است در تلرانس هندسی استفاده نمی شود.

  جعبه های بازبینی کامل پیچ ساچمه ای برای ماشین های فرز دستی

 سری پیچ ساچمه ای سنگ خورده دقیق

1- سنگ خورده دقیق، دقت گام با تلرانس

2- اندازه موجود در انبار برطرف کننده نیازهای مختلف سیستم های CNC

3- استحکام بالا و طول عمر نگهداری بالا