:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پیچهای ساچمه ای نورد شده - Rolled

نوع معمولی (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (W) لوله داخل قطر مهره (R) مدور
 (S) مهره تکی
 (V) لوله بالای قطر مهره (R) مدور
 (S) مهره تکی
 (B) لوله برگشتی مقید شده (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (B) لوله برگشتی مقید شده (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (V) لوله بالای قطر مهره

High Lead Typeگام بلند
 (F) فلنچ انتهایی
 (S) مهره تکی
 (H) درپوش انتهایی

پیچهای ساچمه ای نورد شده

 مقدمه

پیچهای ساچمه ای نورد شده شرکت HININ توسط فرآیند نورد محور پیچ بجای پروسه سنگ زنی ساخته می شوند. پیچهای ساچمه ای نورد شده نه تنها دارای مزایایی همچون اصطکاک کم و حرکت نرم اند که می تواند برای سیستم تغذیه خطی در مقایسه با پیچهای سنتی استفاده شوند بلکه توزیع سریع از انبار و قیمت تولید پایین تر را نیز دارند. این شرکت از پیشرفته ترین تکنولوژی در فرآیند نور و پیچهای ساچمها ی استفاده می کند. پروسه ساخت همگن با انتهاب مواد، نورد، عملیات حرارتی، ماشین کار و نصب مسیر است. پیچ ساچمه ای نورد شده این شرکت به دو گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: کلاس نورد دقیق (PR) . کلاس نورد خیلی دقیق (HR) معمولاً، هر دو کلاس از روش پیش بار مشابه به پیچ های ساچمه ای سنگ خورده دقیق استفاده می کنند، به جز اینکه تفاوت هایی در تلرانس هندسی و بعضی اختلافات در تعریف خطای گام وجود دارد. هر کلاسی از پیچهای ساچمه ای شبیه مهره هم اندازه پیچ سنگ خورده دقیق می توانند سفارش داده شوند. ابعاد عمومی پیچهای ساچمه ای نورد شده در جدول 7.4 لیست شده است. تلرانس های هندسی در جدول 7.4 و 7.6 نشان داده شده است. اگر انتهای محور ماشین کاری نشده است در تلرانس هندسی استفاده نمی شود. مقیاس تولید هر نوع از پیچهای ساچمها ی و طبقه بندی دقیق در بخش های بعدی شرح داده می شود (واحد طول بر حسب mm است).

بیشتر بدانید
دقت
دقت بالا
دقت بالای خطای هندسی

 

 

صفحات زیر مجموعه