:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پيش بار گذاري به كمك فنر

پيش بار گذاري به كمك فنر

با پيش‌بار كردن بيرينگ‌ها در موتورهاي الكتريكي و تجهيزات مشابه مي‌توان سر و صدا را هنگام كاركرد كاش داد. چيدمان بيرينگ‌ها در اين حالت شامل دو بيرينگ شيار عميق در دو سر شفت است. ساده‌ترين روش براي پيش‌بار استفاده از فنر مي‌باشد (شكل زير). فنر بر روي رينگ خارجي يكي از دو بيرينگ اعمال نيرو مي‌كن و اين رينگ خارجي باشد توانايي جابه‌جايي محدودي داشته باشد. حتي اگر جابجايي محوري در بيرينگ به علت انبساط حرارتي ايجاد شود، نيروي پيش‌بار ثابت باقي مي‌ماند. پيش‌بار مورد نياز را مي‌توان از رابطه‌زير تخمين زد.
F=kd
كه در آن
F= نيروي پيش‌بار، kN
K= ضريب ثابت
D= قطر داخلي بيرينگ، mm
است. وابسته به طراحي موتور الكتريكي مقادير بين 005/0 تا 01/0 براي ثابت k استفاده مي‌شوند. اگر هدف اوليه از پيش بار جلوگيري از خرابي بيرينگ در حال سكون بر اثر ارتعاشات خاجي است، پيش‌بار بزرگ‌تري لازم است و 02/0= k بايد استفاده شود.
بارگذاي بافنر يك روش معمول براي اعمال بار در بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي، محور كارگير ماشين‌هاي سنگ زني با سرعت بالا مي‌باشد. اين روش در كاربردهايي كه نياز به سفتي بالا دارند نيرو تغيير مي‌كند و يا شوك‌هاي نامعين وجود دارد، مناسب نمي‌باشد.