:شماره تماس 
 :واتس اپ 

پیشوند ها و پسوند ها در شماره های فنی

پیشوند ها و پسوند ها در شماره های فنی

 

 پیشوندها برای مشخص کردن اجزای یک بیرینگ بکار می‌روند و معمولاً بعد از آن شماره فنی کامل آورده می‌شود و یا برای جلوگیری از اشتباه بین شماره‌های فنی مختلف بکار می‌روند. برای مثال پیشوندها در مقابل شماره فنی رولربیرینگ‌های مخروطی اینچی مطابق با استاندارد ANSI/ABMA شماره 19 بکار می‌روند.

GS  واشر نشیمنگاه در رولربیرینگ‌های استوانه‌‌‌ای کف‌گرد 
 
مجموعه رولرها و قفسه در رولربیرینگ‌های استوانه‌ای کف‌گرد 
 
K-  رولربیرینگ مخروطی اینچی متعلق به سری‌هایرینگ داخلی با مجموعه رولرها و قفسه (Cone ) یا رینگ خارجی (Cup ) یک  استاندارد ABMA
رینگ داخلی یا خارجی قابل تفکیک از یک بیرینگ تفکیک‌پذیر
 
رینگ داخلی یا خارجی به همراه مجموعه رولرها و قفسه از یک بیرینگ تفکیک‌پذیر 
 
بلبیرینگ شیار عمیق ضد زنگ 
WS  واشر شفت در رولربیرینگ‌های استوانه‌ای کف‌گرد  
ZE  بیرینگ به همراه سیستم نصب سنسوری (SensorMount ) 
 پسوندها جهت مشخص کردن طرح‌‌ها یا گونه‌هایی که به طریقی از طرح اصلی متفاوت هستند، بکار می‌روند.پسوندها به چندین گروه تقسیم می‌شوند و وقتی بیش از یک پسوند لازم باشد باید مطابق طرح نشان داده شده  مرتب شوند.
 پسوندهایی که بیشترین کاربرد را دارند در زیر شرح داده می‌شوند. توجه شود که همه گونه‌های شرح داده شده موجود نمی‌باشند.
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کل معنی آن بستگی به نوع بیرینگ یا سری‌های بیرینگ دارد. مثال‌ها
4210A : بلبیرینگ شیار عمیق دو ردیفه بدون شیار جازنی ساچمه
3220A :بلبیرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه بدون شیار جازنی ساچمه 
  
AC  بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه با زاویه تماس25O
ADA  شیار خار فنری اصلاح شده در رینگ خارجی، دو تکه رینگ داخلی به کمک یک رینگ نگهدارنده یکپارچه می‌شوند. 
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌های بیرینگ خاص دارد.
مثال‌ها
7224 B : بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه با زاویه تماس 
32210 B : رولربیرینگ مخروطی با زاویه تماس بزرگ (تند)
BXX(X) به همراه دو یا سه عدد مشخص کننده گونه‌های متفاوت با طرح استاندارد می‌باشد که با استفاده از پسوندهای عمومی نمی‌توان آن را نشان داد. مثال B20 : تلرانس‌ پهنای کاهش یافته 
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌های بیرینگ خاص دارد. مثال‌ها
21306 C : رولربیرینگ کروی با رینگ داخلی بدون لبه، رولرهای متقارن، رینگ راهنمای شناور و قفسه نوع پنجره‌ای از جنس فولاد پرسکاری شده  
CA  1. رولر بیرینگ کروی با طرح C اما با لبه‌های نگه دارنده بر روی رینگ داخلی و قفسه ماشینکاری شده
2. بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌گیرند و دارای لقی محوری کم‌تر از نرمال (CB ) می‌باشد.  
CAC  رولربیرینگ کروی با طرح CA اما با تقویت هدایت رولرها (Enhanced Roller Guidance ).
 
CB  1. بلبیرینگ  تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. داو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌گیرند دارای لقی محوری نرمال قبل از نصب می‌باشند.
2. لقی محوری کنترل شده در بلبیرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه
. بلبیرینگ  تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. داو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌گیرند دارای لقی محوری نرمال قبل از نصب می‌باشند.
2. لقی محوری کنترل شده در بلبیرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه
 
CC  1. رولربیرینگ کروی طرح C با تقویت هدایت رولرها
2. بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب جفتی. دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت و یا جلو به جلو قرار می‌گیرند دارای لقی محوری بیشتر از نرمال (CB ) می‌باشد. 
 
CLN  رولربیرینگ مخروطی با تلرانس مطابق با کلاس 6X ، استاندارد ISO  
CL0  رولربیرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس O استاندارد ANSI/ABMA شماره 19.2:1994   
CL00  رولربیرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس OO استاندارد ANSI / ABMA شماره 19.2: 1994 
 
CL3  رولربیرینگ مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با کلاس 3 استاندارد و ANS / ABMA شماره 19.2:1994 
CL7C  رولربیرینگ مخروطی با رفتار اصطکاکی خاص و دقت حرکتی بالا  
CN  لقی داخلی نرمال، معمولاً با حروف اضافی دیگر برای نشان دادن محدوده لقی
کاهش یافته یا جابجا شده بکار می‌رود. مثال‌ها
CNH نیمه بالایی محدوده لقی نرمال
CLN نیمه پایینی  محدوده لقی نرمال
CNM دو ربع میانی محدوده لقی نرمال
CNP نیمه بالایی محدوده لقی نرمال و نیمه پایینی محدوده لقی C3
حروف H ، M ، L و P همچنین با کلاس‌های لقی C2 ، C3 ، C4 و C5 نیز استفاده می‌شوند.  
CV  رولربیرینگ استوانه بدون قفسه با طرح داخلی اصلاح شده 
CS  آب‌بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بیرینگ  
2CS  آب‌بندهای تماسی نوع CS در دو طرف بیرینگ  
CS2  آب‌بند تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بیرینگ 
2CS2  آب‌بند تماسی نوع CS2 در دو طرف بیرینگ  
CS5  آب‌بند تماسی از جنس لاستیک اکریلو نیتریل بوتادین هیدروژنه (HNBR ) تقویت شده با ورق فولادی در یک طرف بیرینگ 
2CS5  آب‌بند تماسی نوع CS5 در دو طرف بیرینگ 
C1  قی داخلی بیرینگ کم‌تر از C2  
C2  لقی داخلی بیرینگ کم‌تر از نرمال (CN ) 
C3  لقی داخلی بیرینگ بیشتر از نرمال (CN )  
C4  لقی داخلی بیرینگ بیشتر از C3 
C5  لقی داخلی بیرینگ بیشتر C4  
C02  تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌های حرکتی رینگ داخلی یک بیرینگ کامل  
C04   تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت‌های حرکتی رینگ خارجی یک بیرینگ کامل
C08  CO4 + CO2   
C083  C3 +CO4 + CO2   
C10  تلرانس کاهش یافته برای قطرهای داخلی و خارجی  
انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌های بیرینگ خاص دارد برای مثال:
3310 D : بلبیرینگ تماس زاویه‌ای دو ردیفه با رینگ داخلی دو تکه .  
DA  شیار خار فنری اصلاح شده بر روی رینگ خارجی، دو تکه رینگ داخلی به وسیله یک رینگ نگهدارنده یکپارچه می‌شوند 
DB   دو بلبیرینگ شیار عمیق یک ردیفه (1)، بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه (2) یا رولربیرینگ یک ردیفه مخروطی که برای نصب پشت به پشت جفت شده‌اند. حروف بعد از DB تعیین کننده مقدار لقی یا پیش‌بار در بیرینگ‌های جفت شده قبل از نصب می‌باشند.
A پیش بار کم (2)
B پیش بار متوسط (2)
C پیش بار زیاد (2)
AC لقی محوری کم‌تر از نرمال (CB ) (2و 1)
CB لقی محوری نرمال (2 و 1)
CC لقی محوری بزرگ‌تر از نرمال (CB ) (2و1)
C لقی محوری خاص بر حسب 
GA پیش بار کم (1)
GB پیش بار متوسط (1)
G پیش بار خاص بر حسب daN
 برای رولربیرینگ‌های مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ‌های میانی بین رینگ‌های داخلی یا خارجی با دو رقم که بین DB و حروف بالا قرار می‌گیرد تعیین می‌شود 
DF  دو بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبیرینگ تماس زاویه یک ردیفه یا رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت جلو به جلو جفت شده‌اند. حروف بعد از DF در بخش DB تعریف شده‌اند 
DT  دو بلبیرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه و یا رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه که به صورت پشت سر هم جفت شده‌اند. برای رولربیرینگ مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ‌های میانی بین رینگ‌های داخل یا خارجی با دو عدد که بعد از  DT قرار می‌گیرند تعیین می‌شوند. 

انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری‌های بیرینگ خاص دارد. معمولاً مشخص کننده اجزای غلتنده تقویت شده می‌باشد مثال‌ها،
7212 BE : بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه با زاویه تماس   و طرح داخلی بهینه شده  
EC  رولربیرینگ استوانه‌ای یک ردیفه با طرح داخلی بهینه شده و تماس بین انتهای رولرها و لبه اصلاح شده  
ECA  رولربیرینگ کروی طرح CA با رولرهای تقویت شده  
ECAC  رولربیرینگ کروی طرح CAC با رولرهای تقویت شده
قفسه فولاد ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص و مرکز شده بر روی ا جزای غلتنده. طرح‌ها و جنس‌های متفاوت با یک  عدد بعد از F مشخص می‌شوند، نظیر F1  
FA  قفسه فولادی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص که نسبت به رینگ خارجی مرکز شده است.  
FB  قفسه فولادی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص که نسبت به رینگ داخلی مرکز شده است.  
بلبیرینگ تماس زاویه یک ردیفه برای نصب جفتی. بلبیرینگ‌هایی که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو جفت می‌شوند دارای لقی محوری معینی قبل از نصب می‌باشند 
G..   بیرینگ پر شده با گریس، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد گریس و حرف سوم مشخص کننده نوع گریس است.
معنی حرف دوم به شرح زیر است.
E گریس EP
F  گریس سازگار با صنایع غذایی (Food Compatible )
H,J گریس برای دما بالا، برای مثال از 20OC-  تا 130OC+
L گریس برای دما پایین، برای مثال از50OC-   تا 80OC+
M  گریس برای دما متوسط، برای مثال از 40OC-  تا 110OC+
W.X گریس برای دما پایین و بالا، برای مثال از 40OC-  تا 140OC+
 یک رقم بعد از سه حرف کد گریس، نشان دهنده مقدار گریس متفاوت با مقدار گریس متفاوت با مقدار استاندارد می‌باشد. ارقام 1 ، 2 و 3 مقدار کم‌تر از استاندارد و ارقام 4 تا 9 مقدار گریس بیشتر از استاندارد را نشان می‌دهد.
مثال‌ها:
GEA : گریس EP پرشده با مقدار استاندارد
GLB2 . گریس برای دما پایین %15 تا %25 بیرینگ پر شده است. 
 
GA   بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌اند دارای پیش‌بار کم قبل از نصب می‌باشند 
 GB بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌اند دارای پیش‌بار متوسط قبل از نصب می‌باشند.  
 GC بلبیرینگ تماس زاویه‌ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی. دو بلبیرینگ که به صورت پشت به پشت یا جلو به جلو نصب شده‌اند دارای پیش‌بار زیاد قبل از نصب می‌باشد. 
 GJN  بلبیرینگ پر شده از گریس با پایه پلی اوره (Polyurea ) با غلظت 2 مطابق معیار NLGI برای دمای  30OC- تا +150OC (میزان گریس در حد نرمال 
 CXN بلبیرینگ پر شده از گریس با پایه ملی اوره با غلظت 2 مطابق معیار NLGI برای دمای 40OC-  تا 150OC+  (میزان گریس در حد نرمال)  
 H قفسه نوع Snap سخت شده از جنس فولاد پرسکاری شده 
 HA بیرینگ یا اجزای بیرینگ که سختی سطحی شده‌اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HA عددی به معنی زیر آورده می‌شود
O بیرینگ کامل
1  رینگ داخلی و خارجی
2 رینگ خارجی
3 رینگ داخلی
4 رینگ داخلی، خارجی و اجزای غلتنده
5 اجزای غلتنده
6 رینگ خارجی و اجزای غلتنده
7  رینگ داخلی و اجزای غلتنده  
 HB بیرینگ یا اجزای بیرینگ که سختی باینیتی شده‌اند.برای جزئیات بیشتر بعد از HB عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شده‌اند  
 HC بیرینگ یا اجزای بیرینگ از جنس سرامیک. برای جزئیات بیشتر بعد از HC عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شده‌اند 
 HE بیرینگ یا اجزای بیرینگ از فولاد ریخته شده در خلاء (Vacuum Remelted Steel ). برای جزئیات بیشتر بعد از HE عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شده‌اند
 HM بیرینگ یا اجزای بیرینگ که سختی ماتنزیتی شده‌اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HM عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شده‌‌اند  
 HN بیرینگ یا اجزای بیرینگ که عملیات حرارتی سطحی خاص شده‌اند. برای جزئیات بیشتر بعد از HN عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شده‌اند  
 HT گریس برای کارکرد در دمای بالا برای مثال از20OC-   تا 130OC+ ، HT و دو رقم بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی می‌باشند. گریس‌های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با دو رقم بعد از HT مشخص می‌شوند. مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حرف یا ترکیب حرف / عدد بعد از HT xx مشخص می‌‌شود.
A میزان گریس کم‌تر از استاندارد
B میزان گریس بیشتر از استاندارد
C میزان گریس بیشتر از % 70
F1 میزان گریس کم‌تر از استاندارد
F7 میزان گریس بیشتر از استاندارد
F9 میزان گریس بیشتر از %70
مثال‌ها : HTB ، HT22 یا HT24B  
 HV بیرینگ یا اجزای بیرینگ از فولاد ضد زنگ قابل سخت شدن. برای جزئیات بیشتر  بعد از HV عددی آورده می‌شود که معانی آن در بخش HA شرح داده شده‌اند  
 J قفسه فولادی سخت شده، پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده. طرح‌های متفاوت با یک عدد بعد از J مشخص می‌شود. برای مثال J1  
 JR قفسه از دو واشر تخت سخت نشده از ورق فولادی که به یک‌دیگر پرچ شده‌اند  
 K رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:12  
 K30  رینگ داخلی مخروطی، مخروط 1:30  
LHT  گریس برای دماهای کم یا زیاد (برای مثال از  40OC- تا  140OC+ ) دو عدد پس از LHT نوع گریس را مشخص می‌کند. یک حرف یا  ترکیب حرف / عدد بعد از LHT مشخص کننده درجه پر کردن متفاوت از استاندارد می‌باشد که معانی آن در بخش HT آورده شده است. برای مثال LHT23 ، LHT23C و LHT23F7   
LS  آب‌بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)  یا پلی‌اوره (AU ) در یک طرف بیرینگ با یا بدون ورق تقویت کننده فولادی
2LS  آب‌بند نوع تماسی LS در دوطرف بیرینگ   
LT  گریس برای دمای پایین (برای مثال از  تا   ) LT و دو عدد پس از آن مشخص کننده گریس واقعی می‌باشند. گریس‌های متفاوت با گریس استاندارد برای این محدوده دما با حروف و ترکیب حرف و عدد که در بخش HT شرح داده شده‌اند، مشخص می‌شوند. مثال‌ها،LT ، LT10 و LTF1 
L4B  رینگ‌های بیرینگ با پوشش سطحی خاص  
L5B  اجزای غلتنده با پوشش سطحی خاص 
L5DA  بیرینگ NoWear با اجزای غلتنده پوشش داده شده  
L7DA  بیرینگ NoWear با اجزای غلتنده و سطوح غلتش رینگ‌های داخلی و خارجی پوشش داده شده
 قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده. طرح یا جنس متفاوت با عدد یا حرفی متفاوت با پس ازM مشخص می‌شود  مثال M2 ، MC  
MA  قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکزشده نسبت به رینگ خارجی  
MB  قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به رینگ داخلی 
ML  قفسه برنجی نوع پنجره‌ای یکپارچه و مرکز شده نسبت به رینگ داخلی یا خارجی
MP  قفسه برنجی نوع پنجره‌ای یکپارچه پرچ شده یا برقو شده (Reamed )، مرکز شده نسبت به رینگ داخلی یا خارجی  
MR  قفسه نوع پنجره‌ای یکپارچه ماشینکاری شده از جنس برنجی، مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده  
MT  گریس برای دمای متوسط (برای مثال از   تا  )  دو عدد پس از MT مشخص کننده نوع گریس می‌باشد. حرف یا ترکیب حروف / عدد که در بخش HT آورده شده است میزان پر شدن متفاوت با استاندارد را نشان می‌دهد مثال‌ها : MT33 ، MT37F9 یا MT47  
N شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی   
NR  شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی به همراه خار فنری  
N1  یک شیار (Notch ) برای ثابت کردن بیرینگ در پیشانی رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه 
N2  دو شیار برای ثابت کردن بیرینگ در پیشانی رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه در فاصله 180O  از همدیگر
 
قفسه پلی‌آمید 6.6 تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزای غلتنده مرکز شده است 
PH  قفسه‌ از جنس پلی اتراترکنون (PEEK ) که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت اجزای لغزنده مرکز شده است. 
 
PHAS 
قفسه از جنس پلی‌اترترکتون (PEEK ) تقویت شده با الیاف شیشه که به روش الیاف تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به رینگ خارجی مرکز شده است به همراه شیار روانکاری در سطوح راهنما   
P4  دقت‌های ابعادی و حرکتی مطابق با کلاس تلرانس ISO 4 
P5  دقت‌های ابعادی و حرکتی مطابق با کلاس تلرانس ISO 5 
P6  دقت‌های ابعادی و حرکتی مطابق با کلاس تلرانس ISO 6 
P62   P6+C2 
P63   P6+C3 
هندسه داخلی و صافی سطوح بهینه شده (رولربیرینگ مخروطی)  
1. رینگ خارجی با فلنج خارجی
2. سطح حرکتی قوسی (بیرینگ‌های چرخی)  
RS  آب‌بند تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) در یک طرف بیرینگ با یا بدون ورق فولادی تقویت کننده  
2RS  آب‌بند نوع RS   در دو طرف بیرینگ  
RS1  آب‌بند  تماسی از جنس لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق  
2RS1  آب‌بند نوع RS1 در دو طرف بیرینگ   
RS2  آب‌بند تماسی از جنس لاستیک فلورو (FKM ) با ورق تقویت کننده فولادی در یک طرف بیرینگ  
2RS2  آب‌بند نوع RS2 در دو طرف بیرینگ 
RSH  آب‌بند تماسی از جنس اکریلونیتریل بوتادین (NBR ) با ورق فولادی تقویت کننده در یک طرف بیرینگ 
2RSH  آب‌بند RSL در دو طرف بیرینگ
RSL  آب‌ کم اصطکاک از جنس اکریلو نیتریل بوتادین (NBR ) در یک طرف بیرینگ با ورق تقویت کننده فولادی 
2RSL  آب‌بند نوع RZ در دو طرف بیرینگ 
S0  رینگ‌های بیرینگ یا واشرهایی که برای استفاده تا دمای150OC  پایداری ابعادی شده‌اند  
S1  رینگ‌های بیرینگ یا واشرهایی که برای استفاده تا دمای200OC  پایداری ابعادی شده‌اند  
S2  رینگ‌های بیرینگ یا واشرهایی که برای استفاده تا دمای250OC  پایداری ابعادی شده‌اند  
S3  رینگ‌های بیرینگ یا واشرهایی که برای استفاده تا دمای 300OC پایداری ابعادی شده‌اند.  
S4  رینگ های بیرینگ یا واشرهایی که برای استفاده تا دمای 350OC پایداری ابعادی شده اند. 
قفسه نوع پنجره ای ماشینکاری شده از رزین فنولی تقویت شده با الیاف، مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده 
TB  قفسه نوع پنجره ای از رزین فنولی، مرکز شده نسبت به رینگ داخلی 
TH  قفسه نوع Snap از رزین فنولی تقویت شده با الیاف و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده  
TN  قفسه پلی آمید6.6 ساخته شده به روش تزریق پلاستیک، مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده 
TNH   قفسه از جنس پلی اتراتر کتون(PEEK) تقویت شده با الیفا شیشه، ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده 
TNHA  قفسه از جنس پلی اتراترکتون(PEEK) تقویت شده با الیاف شیشه، ساخته شده به روش تزریق پلاستیک و مرکز شده نسبت به رینگ خارجی 
TN9  قفسه از جنس پلی آمید 6.6 تقویت پلاستیک و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده 
به همراه یک عدد مشخص کننده رینگ داخلی (Cone) یا خارجی (Cup) یک رولربیرینگ مخروطی با تلرانس پهنای کاهش یافته می باشد.
مثال،
U2: تلرانس پهنا
U4: تلرانس پهنا0.10/0mm
 
بیرینگ بدون قفسه 
V..  به همراه یک حرف دیگر و سه یا چهار عدد مشخص کننده یک گروه بیرینگ با طرح متفاوت از استاندارد می باشد. که توسط پسوندهای استاندارد مشخص نمی شوند.  
VA  بیرینگ ها برای یک کاربرد خاص 
VB   بیرینگ ها با ابعاد خارجی متفاوت 
VE  انحرافات داخلی یا خارجی 
VL  بیرینگ ها با پوشش 
VQ  کیفیت یا تلرانس متفاوت با استاندارد 
VS   لقی یا پیش بار 
VT   روانکاری 
VU  دیگر کاربرد خاص 
VA201  بیرینگ برای کاربردهای دما بالا نظیر چرخ واگن کوره ها 
VA208  بیرینگ برای کاربردهای دما بالا 
VA216  بیرینگ برای کاربردهای دما بالا 
VA228  بیرینگ برای کاربردهای دما بالا 
VA301  بیرینگ برای موتورهای کشنده وسایل نقلیه ریلی(Traction Motors) 
VA305  بیرینگ برای موتورهای کشنده وسایل نقلیه ریلی به همراه روش های بازرسی خاص 
VA3091  بیرینگ برای موتورهای کشنده وسایل نقلیه ریلی با سطح خارجی پوشش داده شده با اکسید آلومینیوم با مقامت الکتریکی تا 1000 VDC 
VA380   بیرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی مطابق استانداردEN12080:1998 
VA350  بیرینگ برای محور وسایل نقلیه ریلی 
VA405   بیرینگ برای کاربردهای ارتعاشی 
VA406  بیرینگ برای کاربردهای ارتعاشی با پوشش خاص  PTFEدر سطح داخلی رینگ
VC025  با اجزای عملیات حرارتی شده برای کاربرد در محیط های به شدت آلوده
VE240  بیرینگ CARB اصلاح شده برای جابجایی محوری بیشتر 
VE447  واشر شفت با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف برای اتصال قلاب جرثقیل 
VE552  رینگ خارجی با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی بر روی دو طرف پیشانی برای اتصال قلاب جرثقیل 
VE553   مشابهVE552 
VE632  واشر نشیمنگاه با سه سوراخ رزوه شده با فاصله مساوی در یک طرف برای اتصال قلاب جرثقیل 
VH  رولربیرینگ استوانه ای بدون قفسه با مجموعه رولرهای خود نگهدارنده(Self-retining) 
VL0241  پوشش اکسید آلومینیوم در سطح خارجی رینگ خارجی، مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا 1000VDC 
VL2071  پوشش اکسید آلومینیوم در سطح داخلی رینگ داخلی، مقاوم به عبور جریان الکتریکی تا 1000 ریز 
VQ015  رینگ داخلی با سطح غلتشی منحنی جهت افزایش عدم همراستایی مجاز 
VQ424  دقت حرکتی بهتر از C08 
VT143  گریس EP با غلیظ کننده لیتیمی و غلظت 2 مطابق معیارNLGI برای محدوده دمایی از 20-(میزان گریس در حد نرمال) 
VT378  گریس سازگار با مواد غذایی با غلیظ کننده آلومینیومی و غلظت 2 مطابق معیارNLGI برای محدوده دمایی از 25oc-  تا 120oc+ (میزان گریس در حد نرمال) 
 بدون شیار و سوراخ روانکاری در رینگ خارجی  
WT  بیرینگ پر شده از گریس برای دمای بالا و پایین( برای مثال از 40oc تا 160oc بعد از آن مشخص کننده گریس واقعی می باشند. گریس های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با مشخصه هایی که در بخشHT شرح داده شده، مشخص می شوند. مثال ها،WT و WTF1
W20  سه سوراخ روانکاری در رینگ خارجی 
W26  شش سوراخ روانکاری در رینگ داخلی 
W33  شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی رینگ خارجی 
W33X  شیار محیطی و شش سوراخ در رینگ خارجی 
W513  شش سوراخ روانکاری روی رینگ داخلی، شیار و سه سوراخ روانکاری بر روی رینگ خارجی  
W64  بیرینگ با روغن جامد 
W77  W33 با سوراخ های پر شده 
 1- ابعاد خارجی تغییر کرده تا مطابق استاندارد ISO شوند
2- سطح حرکت استوانه ای (برای بیرینگ چرخی) 
قفسه برنجی پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده، طراحی یا جنس متفاوت با یک عدد بعد از Y نشان داده می شود برای مثالY1 
حفاظ فلزی از جنس ورق فولادی پرسکاری شده در یک طرف بیرینگ 
2Z  حفاظ فلزی Z در دو طرف بیرینگ
PHA  قفسه‌ از جنس پلی اتراترکنون (PEEK ) که به روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به رینگ خارجی مرکز شده است.