:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند هايي كه در شماره فني بلبيرينگ هاي شيار عميق  مختلط براي نشان  دادن امكانات  خاص يك  بيرينگ بكار مي روند ،‌در زير آورده شده اند 

C3 

لقي  داخلي  بيشتر  از نرمال  

F1 

مقدار گريس  10-15% فضاي خالي  بيرينگ  

HC5 

اجزا غلتنده ساچمه ها از جنس  نيتريد سيليكون  

2RS1 

آب بند  تماسي  از جنس  لاستيك  اكريلونيتريل بوتادين NBR تقويت  شده با ورق فولادي  در دو طرف بيرينگ  

2RSH2 

آب بند  كم اصطكاك جنس لاستيك  فلورو FKM تقوي  شده با ورق فولادي  در دو طرف بيرينگ 

THN 

قفسه  نوع Snap از جنس  پلي اتراتراكتون  PEEK تقويت شده با الياف شيشه ،‌ساخته شده  به روش تزريق  پلاستيك  ومركز شده نسبت به ساچمه ها 

2RSL 

آب بند  كم اصطكاك  از جنس  اكريلونيتريل بوتادين NBR تقويت  شده با ورق فولادي  در دو طرف بيرينگ  

2RZ 

اب بند كم اصطكاك از جنس اكريلونتيريل بوتادين (NBR) تقويت شده با ورق فولادي در دو طرف بيرينگ

TN9 

قفسه  جنس  پلي آميد  6.6 تقويت  شده با الياف  شيشه ساخته شده به روش  تزريق  پلاستيك  و مركز شده نسبت به ساچمه ها  

WT 

گريس  با روغن  پايه پلي اوره وغلظت  2-3 مطابق مقياس NLGI براي دماي 40oc-  تا160oc+  ( ميزان  گريس در حد نرمال )