:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند هايي كه در شماره  فني رولربيرينگ هاي كروي  كف گرد  براي مشخص  كردن امكانات  خاص يك بيرينگ بكار مي روند ،‌در زير شرح داده مي شوند . 

طرح  داخلي بهينه شده و قفسه  نوع پنجره اي از جنس  فولادي  پرسكاري  شده 

EF 

طرح داخلي  بهينه شده  وقفسه فولادي ماشينكاري شده  

EM 

طرح داخلي  بهينه شده وقفسه  برنجي  ماشينكاري  شده 

N1 

يك شيار  ثابت كننده درواشر نشيمنگاه  

N2 

دو شيار  ثابت كننده با فاصله  180  نسبت به  هم درواشر نشيمنگاه  

VE447 

واشر شفت  داراي سه  سوراخ رزوه شده جهت  اتصال  قلاب جرثقيل  

VE447E 

واشر شفت داراي سه سوراخ رزوه شده جهت  اتصال  قلاب جرثقيل  به همراه  پيچ هاي قلاب دار مناسب آن  

VE632 

واشر  نشيمنگاه داراي سه سوراخ رزوه شده  جهت اتصال  قلاب جرثقيل