تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند هايي كه در شماره  فني رولربيرينگ هاي كروي  كف گرد  براي مشخص  كردن امكانات  خاص يك بيرينگ بكار مي روند ،‌در زير شرح داده مي شوند . 

طرح  داخلي بهينه شده و قفسه  نوع پنجره اي از جنس  فولادي  پرسكاري  شده 

EF 

طرح داخلي  بهينه شده  وقفسه فولادي ماشينكاري شده  

EM 

طرح داخلي  بهينه شده وقفسه  برنجي  ماشينكاري  شده 

N1 

يك شيار  ثابت كننده درواشر نشيمنگاه  

N2 

دو شيار  ثابت كننده با فاصله  180  نسبت به  هم درواشر نشيمنگاه  

VE447 

واشر شفت  داراي سه  سوراخ رزوه شده جهت  اتصال  قلاب جرثقيل  

VE447E 

واشر شفت داراي سه سوراخ رزوه شده جهت  اتصال  قلاب جرثقيل  به همراه  پيچ هاي قلاب دار مناسب آن  

VE632 

واشر  نشيمنگاه داراي سه سوراخ رزوه شده  جهت اتصال  قلاب جرثقيل