:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند هايي كه در شماره  فني رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد  براي مشخص  كردن امكانات  خاص يك بيرينگ  بكار مي روند ،‌ در زيرشرح  داده شده اند 

HB1 

واشر هاي  شفت  و نشيمنگاه سخت شده باينيتي 

قفسه  برنجي  ماشينكاري   شده ومركز  شده نسبت به  رولر 

P5 

تلرانس ابعادي  وحركتي  مطابق  كلاس  5 استاندارد   ISO  

TN 

قفسه  پلي آميد  6.6 تقويت  شده با  الياف   شيشه  ساخته شده به روش  تزريق  پلاستيك ومركز  شده  نسبت رولر ها