تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند هايي كه در شماره  فني رولر بيرينگ هاي استوانه اي  كف گرد  براي مشخص  كردن امكانات  خاص يك بيرينگ  بكار مي روند ،‌ در زيرشرح  داده شده اند 

HB1 

واشر هاي  شفت  و نشيمنگاه سخت شده باينيتي 

قفسه  برنجي  ماشينكاري   شده ومركز  شده نسبت به  رولر 

P5 

تلرانس ابعادي  وحركتي  مطابق  كلاس  5 استاندارد   ISO  

TN 

قفسه  پلي آميد  6.6 تقويت  شده با  الياف   شيشه  ساخته شده به روش  تزريق  پلاستيك ومركز  شده  نسبت رولر ها