تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه درشماره فني بلبيرينگ هاي كف گرد براي مشخص كردن امكانات خاص يك بلبيرينگ بكار مي روند،‌در زير شرح داده مي شوند . 

قفسه فولادي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه ها 

JR 

قفسه متشكل از دو واشر فولادي پرسكاري شده تخت  ومركز شده نسبت به ساچمه ها  

قفسه برنجي  ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه ها 

P5 

تلرانس هاي ابعادي  و حركتي  دقيق تر  مطابق كلاس 5  استاندارد ISO 

P6 

تلرانس هاي ابعادي  وحركتي  دقيق تر  مطابق كلاس 6  استاندارد ISO 

TN9 

قفسه  پلي آميد  6.6 تقويت شده با الياف شيشه (ساخته شده به روش تزريق پلاستيك ) ومركز شده نسبت به ساچمه ها