:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه درشماره فني بلبيرينگ هاي كف گرد براي مشخص كردن امكانات خاص يك بلبيرينگ بكار مي روند،‌در زير شرح داده مي شوند . 

قفسه فولادي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه ها 

JR 

قفسه متشكل از دو واشر فولادي پرسكاري شده تخت  ومركز شده نسبت به ساچمه ها  

قفسه برنجي  ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه ها 

P5 

تلرانس هاي ابعادي  و حركتي  دقيق تر  مطابق كلاس 5  استاندارد ISO 

P6 

تلرانس هاي ابعادي  وحركتي  دقيق تر  مطابق كلاس 6  استاندارد ISO 

TN9 

قفسه  پلي آميد  6.6 تقويت شده با الياف شيشه (ساخته شده به روش تزريق پلاستيك ) ومركز شده نسبت به ساچمه ها