:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند هايي كه در شماره  فني  بيرينگ هاي CARB براي مشخص  كردن امكانات  خاص  يك بيرينگ بكار  مي روند ،‌در زير  شرح داده  مي شوند. 

C2 

لقي شعاعي  داخلي  كم تر از نرمال 

C3 

لقي شعاعي  داخلي بيشتر از نرمال 

C4 

لقي شعاعي  داخلي بيشتر از C3 

C5 

لقي  شعاعي  داخلي بيشتر  از C4 

CS5 

آب بند  از جنس  لاستيك   اكريلونيتريل بوتادين  هيدروژنه HNBR تقويت  شده با ورق فولادي  در يك طرف  بيرينگ  

2CS5 

اب بند از نوع CS5 دو طرف بيرينگ ،‌فضاي  خالي داخل بيرينگ بين  70%   تا 100% از گريس مقاوم  به حرارت  پر شده است  

HA3 

ينگ  داخلي از فولاد سخت  شونده سطحي 

رينگ  داخلي  مخروطي ،‌ مخروط 1:12 

K3 

رينگ داخلي  مخروطي ،‌ مخروط 1:30 

 قفسه  نوع پنجره اي  از جنس  برنجي  ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رولرها  

MB 

قفسه  برنجي   دو تكه  ماشينكاري شده  و مركز شده  نسبت به  رينگ  داخلي 

TN9 

قفسه  نوع پنجره اي  از جنس  پلي آميد  4.6 تقويت  شده با الياف شيشه ومركز شده  نسبت به  رولر ها 

مجموعه  رولر ها  بدون قفسه 

VE240 

بيرينگ هاي اصلاح  شده براي  جابجايي  محوري  بيشتر  

VG114 

قفسه  فولادي  سخت شده  سطحي  ومركز شده  نسبت به رولرها