:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

 پسوند هايي كه در شماره فني  رولر بيرينگ هاي  كروي  براي مشخص  كردن امكانات  خاص يك  بيرينگ بكار مي روند  در زير شرح داده مي شوند . پسوند هايي كه مشخص كننده طرح بيرينگ ونوع  قفسه  مي باشند  نظيرCC يا E در زير آورده نشده اند. 

C2 

لقي  داخلي شعاعي  كم تر از نرمال 

C3 

لقي داخلي  شعاعي  بيشتر  از نرمال 

C4 

لقي داخلي شعاعي بيشتر از C3 

C5 

لقي داخلي شعاعي  بيشتر  از C4 

C08 

دقت هاي  حركتي بهتر مطابق كلاس 5 استاندارد ISO 

C083 

C08+C3 

C084 

 C08+C4 

2CS 

آب بند تماسي  از جنس لاستيك  اكريلونيتريل بودتادين (NBR) تقويت  شده با ورق فولاي در دو طرف بيرينگ، شيار محيطي  و سه سوراخ روانكاري دررينگ خارجي با يك نوار پليمري مسدود شده اند. گريس داخل بيرينگ از نوع EP طبق  مشخصات جدول است 

2CS2 

آب بند  تماسي از  جنس   لاستيك  فلورو(FKM) تقويت  شده  با ورق  فولاي  در دو طرف بيرينگ،‌شيار محيطي  وسه سوراخ  روانكاري دررينگ خارجي با  يك نوار  پليمري  مسدود  شده اند . گريس  داخل بيرينگ از نوع پلي اوره مقاوم به حرارت  

2CS5 

اب بند  تماسي  از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين هيدروژنه (HNBR) تقويت شده با  ورق فولادي خصوصيات ديگرمشابه 2CS2 

HA3 

رينگ داخلي  از فولاد سخت  شونده سطحي 

رينگ داخلي  مخروطي  با مخروط 1:12 

K30 

رينگ  داخلي مخروطي  با مخروط 1:30 

P5 

دقت هاي  حركتي  وابعادي  مطابق  كلاس  5 استاندارد ISO 

P6 

دقت هاي حركتي  وابعادي مطابق كلاس 6 استاندارد ISO 

P62 

 P6+C2 

VA405 

بيرينگ براي كاربرد هاي  ارتعاشي  با قفسه سخت شده سطحي  

VA406 

VA405 كه رينگ داخلي آن پوشش  PTFE داده شده است 

VE552(E) 

رينگ  خارجي  با سه سوراخ در كناره  رينگ براي نصب  قلاب  جرثقيل ،E نشان دهنده  همراه  بودن پيچ هاي قلاب دار (Eye bolt) مناسب   با  بيرينگ است . 

VE553(E) 

مانند VE552 ولي با سوراخ هاي رزوه شده در دوطرف  

VG114 

قفسه سخت  شده  از فولاد پرسكاري شده  

VQ424 

دقت هاي  حركتي بهتر از C08 

VT143 

بيرينگ پر شده  از گريس EP مطابق  جدول 

بدون شيار  محيطي  وسوراخ رواكاري  در رينگ خارجي 

W20 

سه سوراخ روانكاري  در رينگ خارجي  

W26 

شش سوراخ روانكاري در رينگ داخلي 

W33 

شيار محيطي  و سه سوراخ روانكاري در رينگ خارجي  

W64 

بيرينگ محتوي  روغن  جامد 

W77 

 W33 با سوراخ هاي پر شده 

W513 

W26+W33 

235220 

رينگ داخلي از جنس  فولاد سخت شونده سطحي باشيار مارپيچي در داخل رينگ داخلي .