:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

 

پسوندهايي كه در شماره فني بيرينگ‌هاي مخروطي يك رديفه جفت شده براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند، در زير شرح داده مي‌شوند 

 

CL7C 

 

بيرينگ با عملكرد بالا براي چيدمان بيرينگ‌هاي پنيون  

 

C... 

 

لقي خاص. دو يا سه عدد بعد از حرف C ميزان لقي محوري متوسط را بر حسب  نشان مي‌دهد. 

 

DB 

 

بيرينگ‌ جفت شده به صورت پشت به پشت. يك عدد بعد از DB نشان دهنده طرح رينگ‌هاي مياني است. 

 

DF 

 

بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت جلو به جلو . يك عدد بعد از DF نشان دهنده طرح رينگ مياني است. 

 

DT 

 

بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت سر هم. يك عدد بعد از DT نشان دهنده طرح رينگ‌هاي مياني است 

 

HA1 

 

رينگ داخلي و خارجي ا زفولاد سخت شونده سطحي  

 

HA3 

 

رينگ داخلي از فولاد سخت شونده سطحي  

 

 

قفسه نوع پنجره‌اي از جنس فولاد پرسكاري شده و مركز شده نسبت به رولرها، يك عدد بعد از J نشان دهنده طرح قفسه متفاوت مي‌باشد 

 

 

هندسه تماس و صافي سطح بهينه شده

 

TT 

 

به همراه يك عدد مشخص كننده پهناي كل بيرينگ‌هاي جفت شده به صورت پشت به پشت و پشت سرهم است.

 

 

ابعاد خارجي تغيير يافته تا مطابق استاندارد ISO شوند