:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند، در زير شرح داده مي‌شوند. 

C3 

لقي داخلي شعاعي بيشتر از نرمال  

طرح داخلي بهينه شده 

رينگ داخلي مخروطي، مخروط 1:12 

قفسه برنجي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها  

2RS1 

آب‌بند تماسي از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فلزي در دو طرف بيرينگ 

TN 

قفسه نوع Snap از جنس پلي آميد 6.6 (ساخته شده با روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها 

TN9 

قفسه‌ نوع Snap از جنس پلي‌آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه (ساخته شده به روش تزريق پلاستيك) و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها