:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوند ها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني بلبيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي دو رديفه براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند، در زير شرح داده مي‌شوند. 

بلبيرينگ بدون شيار جازني ساچمه  

CB 

لقي محوري كنترل شده 

C2 

لقي محوري كم‌تر از نرمال  

C3 

لقي محوري بيشتر از نرمال  

رينگ داخلي دو تكه 

JI 

قفسه نوع Snap از جنس فولاد پرسكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه 

قفسه برنجي نوع پنجره‌اي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به ساچمه  

MA 

قفسه برنجي نوع چنگكي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ خارجي 

MT33 

گريس با غليظ كننده ليتيمي و غلظت 3 مطابق معيار NLCI برا ي محدوده دماي 30oc-  تا  120oc+ (ميزان گريس در حد نرمال است) 

شيار خار فنري در رينگ خارجي  

NR 

شيار خار فنري در رينگ خارجي به همراه خار فنري 

P5 

5دقت‌هاي ابعادي و حركتي مطابق استاندارد SIO كلاس 5 

P6 

دقت‌هاي ابعادي و حركتي مطابق استاندارد SIO كلاس 6 

P62 

P6+C2   

P63 

P6+C3 

2RS1 

آب‌بند تماسي از جنس لاستيك اكريلونيتريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي در دو طرف بلبيرينگ  

TN9 

قفسه نوع Snap از جنس پلي‌آميد 6.6 تقويت شده با الياف شيشه و مركز شده نسبت به ساچمه‌ها  

W64 

بيرينگ با روغن جامد  

2Z 

حفاظ فلزي از ورق فولادي پرسكاري شده در دو طرف بلبيرينگ