:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني رولربيرينگ‌هاي استوانه‌اي دو رديفه بدون قفسه براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ به كار مي‌روند، در زير شرح داده مي‌شوند. 

ADA 

شيار خار فنري اصلاح شده در رينگ خارجي، رينگ داخلي دو تكه كه به كمك يك رينگ نگه‌دارنده يكپارچه مي‌شود. 

CV 

طرح داخلي اصلاح شده، مجموعه رولرها بدون قفسه 

C2 

لقي داخلي كم‌تر از نرمال  

C3 

لقي داخلي بيشتر از نرمال  

DA 

شيار خار فنري اصلاح شده در رينگ خارجي، رينگ داخلي دو تكه به كمك رينگ نگه دارنده يكپارچه مي‌شود  

L4B 

رينگ‌ها و رولرهاي بيرينگ با پوشش سطحي خاص  

L5B 

رولرهاي بيرينگ با پوشش سطحي خاص 

2LS 

آب‌بند تماسي از جنس پلي‌يورتان (AU ) در دو طرف بيرينگ  

مجموعه رولرهاي بدون قفسه