:شماره تماس 
 :واتس اپ 

پسوندها در شماره فني بيرينگ

 

پسوندها در شماره فني بيرينگ

 

پسوندهايي كه در شماره فني بلبيرينگ‌هاي چهار نقطه تماس براي مشخص كردن امكانات خاص يك بيرينگ بكار مي‌روند، در زير شرح داده مي‌شوند. 

B20 

تلرانس پهناي كاهش يافته 

C2 

لقي محوري كم‌تر از نرمال  

C2H 

حد بالاي لقي محوري C2 

C2L 

جد پايين لقي محوري C2 

C3 

لقي محوري بيشتر از نرمال 

C4 

لقي محوري بيشتر از C3 

CNL 

محدوده پاييني لقي محوري نرمال  

FA 

قفسه‌ نوع پنجره‌اي فولادي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ خارجي  

MA 

قفسه نوع پنجره‌اي برنجي ماشينكاري شده و مركز شده نسبت به رينگ خارجي  

N2 

دو شيار ثابت كننده در موقعيت  نسبت به هم بر روي پيشاني بزرگ رينگ خارجي  

PHAS 

قفسه‌ نوع پنجره‌اي از جنس PEEK ساخته شده به روش تزريق پلاستيك (تقويت شده با الياف شيشه) و مركز شده نسبت به رينگ خارجي با شيار روانكاري در سطوح راهنما 

P6 

تلرانس‌هاي ابعادي و حركتي مطابق كلاس 6 استاندارد ISO  

P63 

 P6+C3 

P64 

P6+C4  

S1 

رينگ‌هاي بيرينگ تا دماي  از نظر ابعادي پايدار شده‌اند. 

344524 

C2H+CNL