تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندها در شماره فني بيرينگ

پسوندهايي كه در شماره فني بيرينگ نشان دهنده خصوصيات مشخصي از بلبيرينگ‌هاي شيار عميق از فولاد ضدزنگ مي‌باشند، در زير شرح داده شده‌اند 

رينگ خارجي فلنج‌دار 

 VT378

گريس غيرسمي (براي تماس موردي با مواد غذايي) با غليظ كننده آلومينيومي و غلظت 2 مطابق معيار NLGI براي محدوده دماي كاركرد25OC-   تا120OC+   (ميزان گريس در حد نرمال

 2RS1

آب‌بند از جنس لاستيك  اكريلونتيريل بوتادين (NBR ) تقويت شده با ورق فولادي در دو طرف بيرينگ 

2Z 

حفاظ فلزي از ورق فولادي پرسكاري شده در دو طرف بيرينگ  

2ZR 

رينگ خارجي فلنج‌دار و حفاظ فلزي از جنس ورق فولادي پرسكاري شده در دو طرف بيرينگ