:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

ورودی ها و خروجی های الکتریکی

ورودی ها و خروجی های الکتریکی

سنسور اکتیو برای کارکرد نیاز به ولتاژ تغذیه  تنظیم  شده 5 تا 24 ولت دارد خروجی سیگنال توسط یک کلکتور باز (شکل زیر) دریافت می شود .مقاومت های الکتریکی  بین سیم های سیگنال خروجی و ولتاژ تغذیه،‌ سیگنال خروجی را به جریان 20Ma محدود می کند.
 

 

 

                                                                       (جدول 1)

 

                                                                       (جدول 2)