:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف T

واژه نامه T

چقرمگی

Toughness

رولربیرینگ چرخی

Track Runner Bearing

موتور کشنده وسایل نقلیه

Traction Motor

نورد لوله

Tube Mill

قفسه ماشینکاری شده دو تکه به همراه پرچ های یکپارچه

Two-Piece Machined Cage With Integral Rivet

قفسه ماشینکاری شده دو تکه پرچ شده

Two-Piece Machined Riveted Cage