:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف P

واژه نامه P

Packing

Packing

ماشین کاغذ سازی

Paper Mill

پارافین

Paraffin

واگن های مسافربری

Passenger Coaches

عمود بودن

Perpendicularity

رزین فنولی

Phenol Resin

قفسه پین شده

Pin-Type Cage

بیرنگ های تخت

Plain Bearings

تسمه تخت

Plain Belt

اسپری پلاسما

Plasma Spray

سنگ زنی رفت و برگشتی

Plunger Grinding

حلال قطبی

Polar Solvent

مخلوط پلی اکالین گلایکول و گرافیت

Poly Alkaline Glycol Graphite Mixture

پلی اتر اتر کتون

Polyetheretherketone(PEEK)

پلی آلکلین گلیکول

Polyalkylene Glycols(PAG)

پلی آلفااولفین

Polyalphaolefines(PAO)

پلی اوره

Polyurea

پلی یورتان

Polyurethane

ابزار برقی

Power Tools

از قبل مونتاژ

Pre-Assembled

پیش بار

Preload

روغن نگهدارنده

Preservative Oil

مراکز فشار

Pressure Centers

ورق فشاری

Pressure Plate

فرآیندپذیری

Processability

پولی کش

Puller

پمپ شوندگی

Pumpability

خرخر کردن

Purring

بار محوری خالص

Purely Axial Load

بار شعاعی خالص

Purely Radial Load