:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف O

واژه نامه O

o- رینگ

O-Ring

بدون روغن

Oil-Free

مخلوط هوا و روعن

Oil-Spot

حمام روغن

Oil Bath

بیرون دهی روغن

Oil Blending

تزریق روغن

Oil Injection

جت و روغن

Oil Jet

بخار روغن

Oil Mist

کلکتور باز

Open Collector

حلال اورگانیک

Organic Solvent

انحراف از گرد بودن

Out-of-Round