:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف N

واژه نامه N

رولر مخروطی

Needle Roller

مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی

Needle Roller and Cage Assemblies

بیرینگ شناور

Non- Locating Bearing

تفکیک ناپذیر

Non- Separate

نشیمنگاه یکپارچه

Non- Split Housing

شیار

Notch