:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف M

واژه نامه M

قفسه برنجی ماشینکاری شده

Machined Brass Cage

قفسه فولادی ماشینکاری شده

Machined Steel Cage

چند نقطه ای

Malti-Point

فسفات منگنز

Manganese Phosphate

روانکاری حدی

Marginal Lubrication

ماتنزیتی

Martensitic

مجموعه بیرینگ های جفت شده

Matched Bearing Sets

آب بند مکانیکی

Mechanically Seal

پایدار شده مکانیکی

Mechanically Stable

مکاترونیک

Mechatronic

پوسته،پرده

Membrane

صابون فلزی

Metallic Soap

حفر بسیار کوچک

Micro Pitting

روانکار ملایم

Mild Lubricant

سایش ملایم

Mild Wear

فرز کاری شده

Milled

روغن معدنی

Mineral Oil

عدم همراستایی

Misalignment

روانکاری ترکیبی

Mixed Lubrication

دی سولفید مولیبدن

Molybdenum Disulphide

بدن خمش

Moment-Free

بار خمشی

Moment Load

چند مرحله ای

Multi-Stage

چند سیمه

Multi-Wire