:شماره تماس 
 :واتس اپ 

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف K

واژه نامه K

کتون ها

Ketenes

واگن کوره

Kiln Trucks