:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف I

واژه نامه I

رولرهای ایندکسی

Indexing Roller

تنظیم مستقل

Individual Adjustment

فولاد سخت شونده القایی

Induction-Hardening Steel

قالب گیری تزریقی

Injection Molded

شانه رینگ داخلی

Inner Ring Shoulder

رینگ های لبه دار

Integral Flanges on Rings

مدار مجتمع

Integrated Circuit

تداخل

Interference

لقی داخلی

Internal Clearance