:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف H

واژه نامه H

سری های ارتفاع

Height Series

رینگ داخلی شش ضلعی

Hexagonal Bore

آچار شش گوش

Hexagonal Wrench

چگالی توان بالا

High-Density Power

بیرینگ های دقیق

High Precision Bearings

محرک های دور بالا

High Speed Driver

تجهیزات نگهدارنده

Holding Devices

شفت توخالی

Hollow Shaft

آچار قلابدار یا ضربه ای

Hook or Impact Spanner

نشیمنگاه

Housing

درپوش نشیمنگاه

Housing Cover

واشر نشیمنگاه

Housing Washer

مهره هیدرولیکی

Hydraulic Nut

هیدرو دینامیک

Hydrodynamic

لاستیک اکریلونیترل بوتادین هیدروژنه

Hydrogenated Acrylonitrile-Butadiene Rubber

چرخدنده هیپوید

Hypoid Gear