:شماره تماس 
 :واتس اپ 

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف D

واژه نامه D

ورق فولادی کشیده شده به روش عمیق

Deep Drawn Steel Strip

بلبرینگ شیارعمیق

Deeo Groove Ball Bearing

غلاف قابل تغییر شکل

Deformable Sleeve

انحراف شیب مخروط

Deviation Taper Incline

ساعت اندیکاتور

Dial Indicator

سری های قطر

Diameter Series

دیفرانسیل

Diffential

سری های ابعادی

Dimension Series

پایداری ابعادی

Dimensional Stability

جهت بار نامعین

Direction of Liad Indeterminate

تغییرات پراکندگی شیب مخروط

Dispersion of the Taper Incline

رینگ فاصله انداز

Distance Ring

واپیچش

Distortion

دو طرفه

 Double Direction

چنگک دوبل

Double Pronged

دو ردیفه

Double Row

چراغ راهنما دوبل

 Double Traffic Light

کاهش ابعادی

Downsizing

رولربیرینگ سوزنی با رینگ داخلی از جنس ورق کشیده شده با یک انتهای بسته

Drawn Cup Needle Roller Bearing,Closed End

رولربیرینگ سوزنی با رینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهای باز

Drawn Cup Needle Roller Bearing,Open End 

نقطه قطران

Drop Point 

حرکت خشک

Dry Running 

سیلندر خشک کن

Drying Cylinder