:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف C

واژه نامه C

قفسه

Cage

مجموعه ساچمه های راهنما شونده با قفسه

Cage-Guided Ball Set

کلسیم مرکب

Calcium Complex

سولفات کلسیم مرکب

Calcium Sulphonate Complex

رولر بادامکی

Cam Roller

بادامک پیر

Cam Follower

سخت گردانی سطحی

Case-Hardening

پخ

Chamfer

تلاطم،کف کردن

Churning

سیستم چرخش روغن

Circulating Oil

مهار شده

Clamped

کلاستر

Cluster

حلقه

Collar

تنظیم تجمعی

Clooective Adjustment

بار ترکیبی

Combined Load

رولر بیرینگ سوزنی ترکیبی

Combined Needle Roller Bearing

نشیمنگاه هم مرکز

Concentric Seating

تشخیص وضعیت

Condition Monitoring

میله اتصال دهنده

Connecting Rod

زاویه تماس

Contact Angle

آب بند تماسی

Contact Seal

کوره های مداوم

Continuous Furnaces

روانکاری مداوم

Continuous Lubrication

تبدیل

Conversion

خنک کننده ها

Coolants

تیغه های خنک کننده

Cooling Ribs

پلیمر ترکیبی

Copolymer

مکانیسم خوردگی/نفوذ

Corrosion/Diffusion Mechanism

خزش

Creep

مهار ضربدری

Cross Located

ارتفاع سطح مقطع

Cross-Sectional Height

تاج

Crown

قوسی

Crowned

رولر استوانه ای

Cylindrical Roller

رولبرینگ استوانه ای

Cylindrical Roller Bearing

استوانه ای بودن

Cylindricity