:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف A

واژه نامه A 

لاستیک اکریو نیتریل بوتادین

Acrylonitrile-Butadiene Rubber

غلاف واسطه

Adaptor Sleeve

پیر شدن

Ageing

روانکار مهاجم

Aggressive Lubricant

همزن

Agitator

هوابند شده

Airtight

رولربیرینگ سوزنی خود تنظیم

Alignment Needle Roller Bearing

 چربی

Aliphatic

بازها

Alkalis

اکسید آلومینیوم

Aluminum Oxide

تقویت

Amplifiction

رینگ زاویه دار

Angle Ring

سری های زاویه

Angle series

بلبرینگ تماس زاویه ای

AngularContact Ball Bearing

انیدرید هیدرو فلوراید

Anhydrous Hydrous Fluorides

هیدرو کربن های آروماتیک

Aromatic Hydrocarbons

اتصال مفصلی

Articulated Joint

اجزای دربرگیرنده

Associated Comonent

آسنکرون

Asynchrouns

آب بند مهار محوری

Axial Clamp Seal

جابجابی محوری

Axial Displacement

بالاروی محوری

Axial Drive Up

راهنمای محوری

Axial Guidance

بار محوری

 Axial Load

بیرینگ محور وسایل نقلیه

Axle Bearing