:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

واژه نامه بلبرینگ ، رولبرینگ و بیرینگ حرف B

واژه نامه B

پشت به پشت  

 Back-to-Back

بیرینگ پشت بند

 Bcking Bearing

ساچمه

 Ball

بلبرینگ

Ball Bearings

صفحه پایه

 Base Plate

ورق سپری

Baffle Bearing

ظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی 

 Base Dynamic Load Rating

ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی

 Base Static Load Rating

 بیرینگ

 Bearing

تجهیزات جانبی بیرینگ ها

Bearing Accessories

چیدمان بیرینگ

 Bearing Arrangement

مجموعه بیرینگ ها

 Bearing Unit

بلوز

 Bellows

محرک تسمه ای

 Belt Drive

کشش تسمه 

Belt pull

بنتونیت

 Bentonite

محور سوراخ

 Bore Axis

ابعاد خارجی

Boundary Dimensions

روانکاری مرزی 

Boundary Lubrication