تماس بگیرید:

(021) 33990405
(031) 36643546

نمادهای تلرانس ها

نمادهای تلرانس ها

علائم و نمادهای تلرانس‌ها که در جدول 3 تا 12 تلرانس‌ها استفاده شده‌اند، در جدول 1 به همراه تعاریف آنها آمده است.