:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نمادهای تلرانس ها

نمادهای تلرانس ها

علائم و نمادهای تلرانس‌ها که در جدول 3 تا 12 تلرانس‌ها استفاده شده‌اند، در جدول 1 به همراه تعاریف آنها آمده است.