:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب كردن

نصب كردن

روش‌هاي مكانيكي، حرارتي يا هيدروليكي را مي‌توان  وابسته به نوع و اندزه بيرينگ براي نصب به كار برد. در همه روش‌ها بايد توجه نمود كه ضربه مستقيم به رينگ‌ها، قفسه و اجزاي غلتنده يا آب‌بندها وارد نشود و نيروي نصب نبايد هرگز از طريق اجزاي غلتنده منتقل شود.
بعضي از اجزا ممكن است به صورت لق نصب شوند. لذا براي جلوگيري از خوردگي اصطكاكي بين سطوح استفاده از لايه نازكي از روغن ضد خوردگي اصطكاكي SKF LGAF 3E توصيه مي‌شود