:شماره تماس 
 :واتس اپ کلیک کنید

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

نصب بيرينگ ها با رينگ داخلي مخروطي

بيرينگ ها  با رينگ داخلي  مخروطي  هميشه  با انطباق تداخلي  نصب مي شوند. ميزان  تداخل با  كاهش لقي  داخلي بيرينگ  يا حركت محوري  رينگ  داخلي  بر روي  سطح  مخروط اندازه گيري مي شود .
 روش هاي  مناسب نصب  رولر بيرينگ هاي كروي با رينگ  داخلي  مخروطي عبارتند از:
- اندازه گيري كاهش لقي
-  اندازه گيري زاويه سفت كردن  مهره قفل كن
-  اندازه گيري  بالا روي محوري
-  اندازه گيري  انبساط رينگ  داخلي
 بيرينگ هاي كوچك تا قطر  100mm را مي توان  به آساني  با اندازه گيري   زاويه  سفت  كردن مهره قفل كن نصب كرد. براي بيرينگ هاي  بزرگ تر  روش بالا روي محوري  توصيه مي شود . اين روش  دقيق تر بوده و زمان  كم تري نسبت به روش كاهش لقي يا اندازه گيري  زاويه سفت كردن مهره نياز دارد .روش اندازه گيري  انبساط رينگ داخلي،‌نصب  بيرينگ هاي  بزرگ را ساده ،سريع  ودقيق مي كند . در اين روش كه روش Sensor Mount®  ناميده مي شود ،‌سنسوري بر روي رينگ داخلي  بيرينگ نصب مي شود .